Czynienie drogi Panu przez modlitwę dniem i nocą

Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław

49 10600076 0000320001317665 - konto ogólne
68 10600076 0000330000623724 - HOPE: Wrocław24
73 10600076 0000330000582021 - HOPE: Warszawa24
67 10600076 0000330000665258 - Fundusz pomocy rodzinie Derka Lauxa

Nasza Fundacja wspiera i błogosławi pracę: