Czynienie drogi Panu przez modlitwę dniem i nocą

Skrypt-fragment.pdf