Czynienie drogi Panu przez modlitwę dniem i nocą

W razie pytań, prosimy o kontakt pod następującym adresem mailowym


Ewa Widera:
Wrocław
Marcin Widera:
Wrocław
Dorota Wolska:
Warszawa
Maciej Wolski:
Warszawa