Czynienie drogi Panu przez modlitwę dniem i nocą

Założenia i informacje dla osób korzystających z posługi proroczej:
  1. Wierząc, że Duch Jezusa, to duch proroczy (Ap 19:10), Zespoły Prorocze zbierają się, aby nasłuchiwać głosu Pana. Jeśli coś odbiorą, będą się tym dzielić;
  2. Zgodnie z zaleceniem św. Pawła (1 Kor 14:3) osoby prorokujące będą poprzez swoją posługę budować i zachęcać. Nie będą udzielać proroctw kierunkowych (zmiana pracy, plany małżeńskie, przeprowadzki itd.), ani słów krytycznych, czy też negatywnych;
  3. Zdajemy sobie sprawę z tego, że "prorokujemy po części" (1 Kor 13:9), tak więc słowo prorocze jest tylko fragmentem tego, co Bóg Ci przekazuje;
  4. Proroctwa wymagają rozsądzenia i wewnętrznego świadectwa potwierdzającego u osoby, która je otrzymuje - najwyższym jednak autorytetem do rozsadzania i badania zgodności proroczego objawienia jest natchnione Pismo Święte;
  5. Prosimy, aby osoby, które chciałyby skorzystać z posługi, przychodziły na spotkanie wcześniej, najlepiej już na sesję poprzedzającą posługę, tak aby mogły przebywać w obecności Bożej;
  6. Zespół Proroczy może podczas jednej sesji posługi prorokować do 2-3 osób jednocześnie;
  7. Proroctwa będą nagrywane przez Zespoły Prorocze, ale mogą je nagrywać również osoby korzystające z posługi.