PLNIn stock
Miejsce
Sala Wrocław 24/7
ul. Kanonia 11, Wrocław
 
Termin
Od: 07.02.2015 godzina 09:00
Do: 07.02.2015 godzina 19:30
Opłaty
Wydarzenie bezpłane!

Rejestracja
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku 'Rejestracja'.
Dokąd Duch prowadzi Kościół? - Konferencja

MIEJSCE
Sala Wrocław24
ul. Kanonia 11
Wrocław

TERMIN
7.02.2015

KOSZT
55,00 PLN - zapis i wpłata do dnia 5.02.2015


KONTO
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
z dopiskiem: "Konferencja Wrocław- <imię i nazwisko>"


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

Partoni medialni:

Rejestracja zamknięta - brak miejsc na sali!

PROFIL
Często modląc się o Kościół, wołamy do Boga, aby uczynił go czystym i gotowym, bez skazy na dzień Chrystusa. O to modlił się już sam św. Paweł, co wielokrotnie zostało w jego listach odnotowane.

I kiedy w chwilach kryzysu nie wiemy, co myśleć o Kościele, trzeba pamiętać o tym, co najbardziej istotne:
  • Jezus jest Głową Ciała - Kościoła (Kol 1:18)
  • W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu Świątynię (Ef 2:21)
  • Ten, który zapoczątkował w nas - członkach Kościoła - dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa (Flp 1:6).

Chcemy więc spojrzeć na to, co dziś Duch Święty mówi i czyni w Kościele z nieco szerszej perspektywy, jaką niewątpliwie posiadają zaproszeni przez nas goście.

Chcemy wznieść się ponad to, co lokalne, aby dostrzec Wielki Plan Boga i Jego odwieczną Mądrość w kierowaniu Swoim Ludem, aby oddać Mu chwałę i dziękczynienie za to, co czyni!

Wierzymy również, że będzie to czas, w którym Bóg przemówi do nas i wezwie nas do zmiany naszego sposobu myślenia, abyśmy stali się bardziej Mu posłuszni i bardziej podobni do Jego Obrazu - Jezusa Chrystusa.

TEMATY NAUCZAŃ

  1. Duch Święty objawia i wywyższa Jezusa jako Mesjasza, Zbawiciela, Pana oraz Chrzciciela Duchem Świętym.
  2. Duch Święty posyła Kościół - wysyła do tych, którzy żyją na marginesie społecznym (Franciszek), do ubogich i aż po krańce ziemi - z misją:
    • Ewangelizacji
    • Służby najbardziej potrzebującym
  3. Duch Święty tworzy komunię z różnorodności tworzących ciało Chrystusa (fundament pojednania między Żydami i Kościołem z narodów), a także tworzy solidarność między ludźmi

PLAN KONFERENCJI
Sobota: 07.02.2015
09:00 - 09:30Rejestracja
09:30 - 10:00Uwielbienie
10:15 - 11:15Sesja 1ks. Peter Hocken
11:15 - 11:30Przerwa kawowa
11:45 - 12:45Sesja 2ks. Peter Hocken
13:00 - 14:45 Przerwa obiadowa
14:45 - 15:30Uwielbienie i ogłoszenia
15:30 - 16:30Sesja 3ks. bp. Andrzej Siemieniewski
16:30 - 17:00Przerwa kawowa
17:00 - 19:30Sesja 4 oraz
Panel dyskusyjny
ks. Peter Hocken
zaporszeni goście

NAUCZYCIELE
Ks. Peter Hocken - teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego.

Szczególnym powołaniem ks. Petera jest przybliżanie katolikom tradycji ewangelikalnej. W swojej posłudze wskazuje on przede wszystkim na duchowe zasady ekumenii, które Sobór Watykański II opisuje jako duszę całego ruchu ekumenicznego. W Polsce ks. Peter Hocken znany jest jako mówca konferencji i seminariów organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie "En Christo" oraz z książek własnego autorstwa, które ukazały się dzięki staraniom Stowarzyszenia: "Przecieranie nowych dróg", "Wielki plan Boga" oraz "Kościół, który nadchodzi".

Wychowany w tradycji anglikańskiej, przeszedł w wieku 22 lat do kościoła katolickiego. W 1964 r. wyświęcony został na kapłana diecezji Northampton, a od 1971 r. zaangażowany w odnowę charyzmatyczną. W latach 1976 – 1996 opuścił Anglię i dołączył do wspólnoty Mother of God, Gaithersburg, Maryland USA. W 1984 r. otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za badania nad historią odnowy charyzmatycznej, a w latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) został kapelanem Biskupa Northampton. Obecnie rezyduje w Hainburgu nad Dunajem.

bp. Andrzej Siemieniewski po przyjęciu święceń i pracy jako wikariusz, sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych. Piastował również stanowisko wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym.

Po uzyskaniu na PWT licencjatu teologii, został wysłany do Rzymu na dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, które zakończył w 1991 obroną pracy doktorskiej w temacie "Elementy duchowości kapłańskiej w myśli Hansa von Balthasara". Po powrocie do Polski pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium we Wrocławiu oraz wykładał na PWT, pracując jako adiunkt a następnie jako dyrektor Biblioteki PWT i MWSD. W 1997 przeprowadził habilitację z teologii duchowości na podstawie rozprawy "Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka". W latach 1998–2001 był prorektorem PWT. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Zaproszeni Goście
Rejesrtacja zamknięta!
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle