Spontaniczne uwielbienie i wstawiennictwo
Te warsztaty maja pomóc nie tylko zespołom uwielbienia, ale także tym wszystkim, którzy mają w sercu pragnienie pogłębienia życia modlitewnego swojej wspólnoty.
Chcemy bowiem na nich nauczać o modlitwie poruszając takie zagadnienia jak:
  • różnica pomiędzy modlitwą indywidualną a modlitwą wspólnotową
  • sposoby wyrażania swojego serca podczas modlitwy, aby była ona głębsza
  • modlitwa spontaniczna w opierciu o Słowo Boże
  • znaczenie muzyki i śpiewu w modlitwie
  • sposoby rozważania Słowa Bożego w kontekście śpiewu
  • prorokowanie śpiewem w oparciu o Słowo Boże
  • znaczenie uczuć i odczuć podczas modlitwy
  • włączanie dzieci w modlitwę poprzez muzykę i śpiew

Pragniemy również podzielić się praktycznymi wskazówkami na temat tego, jak prowadzić spotkanie modlitewne.

To będzie bardzo pracowity dzień - weź ze sobą notatnik, kanapki a zostaw w domu nieśmiałość!
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle