Miejsce
Sala Wrocław24
ul. Kanonia 11
50-328 Wrocław
Termin
Od: 19.12.2015 godzina 09:00
Do: 19.12.2015 godzina 18:30
Opłaty
DataOpłata
15.11.201520,00 PLN
10.12.201530,00 PLN
19.12.201540,00 PLN


Ilość miejsc: 150

Opłatę należy uiścić do 7 dni po dokonaniu rejestracji elektronicznej. Przy braku wpłaty rejestracja zostanie anulowana!
Konto
68 1060 0076 0000 3300 0062 3724
Fundacja 24/7
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław

Dopisek: Konferencja Wrocław24
Rejestracja
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku 'Rejestracja'.
Dojazd
Konferencja "Chwalebny Adwent Chrystusa" - Konferencja
Pewnie każdy z osób wierzących umiałaby odpowiedzieć na pytanie, kiedy przypada Adwent!
Nie jest już jednak tak oczywista odpowiedź na pytanie na co właściwie podczas Adwentu czekamy?
Wiele osób myśli bowiem, że czekamy na Boże Narodzenie a tymczasem...

Od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie, nawet jeśli nie do nas należy "znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą" (Dz 1:7).
Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w każdej chwili nawet jeśli to przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, są jeszcze zatrzymane.

Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących.
Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy.
Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. (KKK 673-674)

Więc w ten czas Adwentu zapraszamy na konferencję poświęconą zagadnieniom Adwentu - przygotowaniem na powtórne przyjście Pana...
Program konferencji
CzasNazwaProwadzącyOpis
09:00 - 10:00Rejestracja i UwielbienieMarcin WideraRejestracja i wspólne uwielbienie
10:00 - 11:00Sesja 1: NauczaniePeter HockenNauczanie ks. Petera Hockena na temat Czasów Ostatecznych
11:00 - 11:30Przerwa kawowa
11:30 - 12:00UwielbienieMarcin Widera
12:00 - 13:00Sesja 2: NauczanieMariusz RosikNauczanie ks. Mariusza Rosika: "Chrześcijanin wobec rzeczy ostatecznych - z judaistyczną tradycją w tle"
13:00 - 15:00Przerwa Obiadowa
15:00 - 15:30UwielbienieMarcin Widera
15:30 - 16:30Sesja 3: NauczaniePeter HockenNauczanie ks. Petera Hockena na temat Czasów Ostatecznych
16:30 - 17:00Przerwa i uwielbienieMarcin Widera
17:00 - 18:30Sesja 4: Nauczanie i posługaPeter HockenNauczanie ks. Petera Hockena na temat Czasów Ostatecznych i posługa modlitewna
Zaproszeni Goście
ks. Peter Hocken
Teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego.
Szczególnym powołaniem ks. Petera jest przybliżanie katolikom tradycji ewangelikalnej. W swojej posłudze wskazuje on przede wszystkim na duchowe zasady ekumenii, które Sobór Watykański II opisuje jako duszę całego ruchu ekumenicznego. W Polsce ks. Peter Hocken znany jest jako mówca konferencji i seminariów organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie "En Christo" oraz z książek własnego autorstwa, które ukazały się dzięki staraniom Stowarzyszenia: "Przecieranie nowych dróg", "Wielki plan Boga" oraz "Kościół, który nadchodzi".

Wychowany w tradycji anglikańskiej, przeszedł w wieku 22 lat do kościoła katolickiego.
W 1964 r. wyświęcony został na kapłana diecezji Northampton, a od 1971 r. zaangażowany w odnowę charyzmatyczną. W latach 1976 – 1996 opuścił Anglię i dołączył do wspólnoty Mother of God w Gaithersburgu w USA. W 1984 r. otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za badania nad historią odnowy charyzmatycznej, a w latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) został kapelanem Biskupa Northampton.

Obecnie rezyduje w Hainburgu nad Dunajem.
ks. Mariusz Rosik
Biblista, profesor nauk teologicznych, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, stypendysta m.in. Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i École biblique et archéologique française de Jérusalem. Od 1993 roku jest kapłanem Archidiecezji Wrocławskiej. Jako wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów. Jego zainteresowania oscylują także wokół relacji judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła.

Pełnił funkcje sekretarza abp. metropolity wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego. Jest też wicemoderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji wrocławskiej, cenzor publikacji przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.

Do 2014 roku pełnił także funcje: adiunkta w Studium Nauk Humanistycznych przy Politechnice Wrocławskiej, dyrektora Wydawnictwa Archidiecezji Wrocławskiej TUM, dyrektora Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej oraz dyrektora Drukarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu
Zapraszamy do rejestracji na recepcji konferencji!
Organizatorzy
Patroni wydarzenia
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle