Konferencja "Serce Dawida"KONFERENCJA MODLITEWNA
"Serce Dawida"
z udziałem Iana Rutherforda - nauczyciela International House of Prayer (IHOP)

PROFIL KONFERENCJI
O jedno proszę Pana, tego poszukuję:
bym w domu Pańskim przebywał
po wszystkie dni mego życia,
abym zażywał łaskawości Pana,
stale się radował Jego świątynią. (Ps 27:4)

Słowo Boże nie pozostawia złudzeń. Ojciec Niebieski wymaga, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu (podążając za głosem udzielonego im Ducha Świętego) i w prawdzie (nie w oparciu o ich wyobrażenia czy też przez pryzmat zbudowanych przez nich twierdz, ale w świetle jednoznacznego Słowa) (J 4:23).
Wymaga też klarownego opowiedzenia się w życiu chrześcijanina: Obyś był zimny albo gorący... (Ap 3:15). I w końcu bezwzględnie nakazuje: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej (Pwt 6:5). Wierne podążanie za Duchem Świętym, bezkompromisowe życie w prawdzie Słowa Bożego oraz miłość do Boga, pełna żaru, i obejmująca wszystkie sfery życia człowieka, to nie jakieś alternatywne propozycje dla dzieci Bożych, ale niezbędne warunki, abyśmy utrzymali nasze zbawienie i przywiedli innych do wiary.

Konferencje "Serce Dawida", "Żar miłości do Jezusa" oraz Obóz Letni pod tym samym tytułem mają na celu ożywić w nas bezkompromisowość wobec świata, determinację dla Boga, a nade wszystko wzbudzić w nas prawdziwą pasję dla Boga: rozpalić żarliwą miłość do Niego, tak aby rozkoszą naszą było przebywanie w Jego obecności, mieszkanie w Jego Domu i doświadczanie Jego łaski. Nagroda, jaką obiecuje dla gwałtownych zdobywców Królestwa, przewyższa wszelkie wyobrażenie (Iz 64:3).

Konferencja „Serce Dawida“ – będzie proroczym studium losów szałasu Dawidowego którego podźwignięcie i odbudowę przepowiada prorok Amos (Am 9:11). Podczas sesji będziemy wspólnie przyglądać się Dawidowi, o którym Słowo mówi, że Bóg miał w nim upodobanie oraz biblijnym obietnicom, dotyczącym Jezusa, potomka Dawida, który zasiądzie na tronie Dawida, wprowadzając na ziemi sprawiedliwe i wieczne rządy, i który utoruje drogę Ojcu, pragnącemu zamieszkiwać wspólnie z człowiekiem.

Podczas Konferencji i Obozu Letniego „Żar miłości do Jezusa“ mówcy będą przybliżać nam głębszy wymiar chodzenia w Duchu Świętym: życia w posłuszeństwie Bogu i doświadczania Jego potęgi. Będą też odkrywać Boże serce dla pokolenia współczesnych dzieci i młodzieży, o którym czytamy w Księdze Joela, że Bóg wyleje obficie na nie Swego Ducha wśród znaków i przejawów Jego mocy (Jl 3:1), a także odsłaniać niezwykły Boży plan dla nas w miejscach naszej pracy, czy biznesie.
Zapraszamy.


INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER (IHOP) – 19 września 1999 rozpoczęło się w Kansas City, kontynuowane po dziś dzień, nieustanne wstawiennictwo połączone z uwielbieniem na żywo, trwające nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Założycielem i głównym liderem organizacji jest Mike Bickle, pod którego przywództwem IHOP przygotowuje i wyposaża misjonarzy jako poświęconych wstawienników, śpiewaków i ewangelistów, pracujących nad przebudzeniem w kościele i nad dziełem Wielkich Żniw pośród zagubionych. IHOP jest domem dla około 500 osób zatrudnionych na cały lub częściowy etat oraz 250 studentów Forerunner School of Ministy (FSM).

MISJA IHOP-u
Baza Misyjna IHOP koncentruje swe powołanie wokół:
  • Modlitwy wstawienniczej, uwielbieniu, modlitwy o uzdrowienie i proroctw
  • Postu – rozłożonym na 365 dni w roku
  • Wielkiego Posłannictwa – proklamowanie Jezusa wśród narodów
  • Posługi Zwiastuna (Forerunner Ministry) – przygotowanie oblubienicy – kościoła na unikalną dynamikę Czasów Ostatecznych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ihop.org

NAUCZYCIEL
Ian Rutherford jest częścią zespołu bazy misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP) od 7 lat. W bazie misyjnej jego główną służbą jest nauczanie w wielu programach prowadzonych przez IHOP. Obecnie jest koordynatorem IHOP LIFE, prowadzącej modlitwę do zakończenie aborcji w Ameryce.
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle