Obóz letni "Poświęceni Panu" 2012

MIEJSCE OBOZU
Ośrodek Wiatraki
Marózek koło Olsztynka,

TERMIN OBOZU
Od 1-7.07.2012

KOSZT OBOZU
Patrz tabelka

Bezzwrotną zaliczkę w wysokości podanej w tabelce prosimy wpłacić do 7 dni po dokonanie elektronicznej rejestracji. Po 7 dniach od rejestracji w przypadku braku zaliczki, rezerwacja będzie anulowana.

Konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
z dopiskiem: "Obóz Letni - <imię i nazwisko>"

Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić na powyższe konto do dnia 4 czerwca 2012.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w obozie.

REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Rejestracja".

PROFIL
Zapraszamy wszystkich na 6 niezwykłych dni na obozie w miejscowości Marózek koło Olsztynka. Ten szczególny czas chcemy spędzić w kameralnym ośrodku na Mazurach. Mamy do dyspozycji ponad 150 miejsc w pensjonacie, w w domkach z łazienkami oraz na polu namiotowym. Ośrodek położony jest w środku lasu z zejściem do jeziora.

Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Ap 22:11-13

Odczuwając w duchu niezmiennie przynaglenie Pana skierowane do Kościoła, aby był radykalny dla Niego na wszystkich swoich drogach, pragniemy ponownie zaprosić wszystkich ludzi dorosłych, a także młodzież oraz dzieci na kolejny letni Obóz, podczas którego, jak wierzymy, Pan będzie objawiał nam Swoje Serce, przemawiał do nas i wyposażał nas.


Wierzymy, że w obliczu coraz większej niemoralności świata, kiedy prawnie sankcjonowane staje się zabijanie nienarodzonych, oraz kwestionowana jest definicja małżeństwa jako wyłącznego związku osób dwóch różnych płci, nie możemy nie walczyć o nasze dzieci, naszą młodzież i o nas samych. Potrzebujemy Boga i Jego objawienia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Zapraszamy na 4 równoległe programy dla różnych grup wiekowych:
1. PROGRAM DLA DOROSŁYCH
2. PROGRAM DLA MŁODZIEŻY 16 - 25
3. PROGRAM DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 13 - 15 LAT
4. PROGRAM DLA DZIECI W WIEKU 6 - 12 LAT

Wierzymy, że Pan wzbudza sobie pokolenie ludzi jednej rzeczy (Ps 27:4). Całkowicie Mu poświęconych, nie doskonałych, ale nawet w swojej słabości Go poszukujących.
Pokolenie to będzie Jego świadkiem i Jego świadectwem dla miast i narodów. Będzie to pokolenie przyjaciół Oblubieńca (J 3), pokolenie ludzi, którzy będą słuchać Jego głosu i będą doświadczać radości Jego serca, będą znać Jego myśli, uczucia i pragnienia.

Wierzymy głęboko, że Boży plan dla tego pokolenia jest historycznie kluczowy, a jego realizacji towarzyszyć będzie potężne działanie mocy Boga. Wzbudza nie - pojedyncze osoby, ale całą rzeszę swoich przyjaciół. W obecnym czasie Pan powołuje równolegle także swój Kościół, aby stał się “Domem Modlitwy” – miejscem spotkania z Nim. Miejscem – Świątynią, gdzie będzie trwała nieustająca modlitwa, adoracja, wstawiennictwo i uwielbienie. W takim miejscu będzie niebo otwarte, a Jego Duch będzie ożywiał zapisane Słowo Boże, aby objawić Boże pragnienia dla tego pokolenia.

Jednym z głównych tematów Obozu będzie duch proroczy i świadectwo Jezusa oraz przygotowanie drogi dla Pana poprzez modlitwę dniem i nocą.

TEMATY NAUCZAŃ
Mówcami na Obozie będą liderzy z Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP) w Kansas, którzy poświęcili swoje życie modlitwie, Słowu i szukaniu Boga. Jest to miejsce w którym, 24 godzinna modlitwa i uwielbienie zaczęło się 10 lat temu i trwa nieprzerwanie do dziś. Z tego miejsca spotkania z Bogiem wyrosło już ponad 70 różnych służb i aktywności, które skupiają się na: misjach, ewangelizacji w mieście, nauczaniu, pomocy sierotom i wdowom oraz pracy z dziećmi.
Każdy wykład będzie tłumaczony na język polski. Główne tematy:
 • Przyjaciele Oblubieńca. Jak mogę doświadczyć Boga, Jego emocji i uczuć  (miłość oblubieńcza)?
 • Jak kultywować "wewnętrzny dom modlitwy" i bliskość z Panem w naszej codzienności?
 • Chociaż słabi to jednak piękni w Jego oczach czyli jak żyć życiem całkowicie poświęconym Bogu?
 • Duch proroczy – świadectwo Jezusa dla tego pokolenia. Ożywione objawienie zapisane w Słowie Bożym czyli jak słuchać Pana?
 • Duch proroczy - czasy ostateczne i przynaglenie do życia blisko Boga. Jakie jest nasze przeznaczenie w tym czasie?
 • Nieustająca modlitwa 24/7 a przygotowanie drogi na powrót Pana;

Bardzo ważne dla nas tematy, które poruszymy na Obozie:
 • Jak możemy przekazać dzieciom i młodzieży realność naszego życia z Bogiem?
 • Co możemy zrobić, by zapalić młode serca do życia w świętości, doświadczając żywego Boga?
 • Jak my i nasze dzieci mamy praktykować codzienną modlitwę, i jak razem możemy w jedności oddawać się w służbę Bogu?

Obóz został pomyślany tak, aby miał charakter rekreacyjno-duchowy. Ośrodek jest świetny dla rodzin z dziećmi: las, jezioro, sprzęt do rekreacji wodnej, niedaleko stadnina koni i kucyków. W pakiecie świetne warunki konferencyjne. Będą również zajęcia dla dzieci.

Ośrodek posiada komfortowe pokoje w pensjonacie oraz domki z łazienkami.

Miejsce położone jest w malowniczych lasach sosnowych, pomiędzy dwoma Rezerwatami Przyrody - Rezerwat Źródeł Rzeki Łyny oraz Koniuszanka II. Dodatkowego uroku dodaje położenie nad jeziorem Marózek, który roztacza przed odwiedzającymi urok jeziora zagubionego w zielonych połaciach lasu.

NAUCZYCIELE
Jeff Eggers od ponad 30 lat służy Panu, w tym kilkanaście lat jako pastor.

Przez ostatnie pięć lat służy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) jako nauczyciel w Forunner Ministry School (Szkoła Służby Posłańców), jak i mówca na seminariach i konferencjach.

Aktualnie w bazie Misyjnej jest liderem Zespołów Proroczych, Zespołów Uzdrowienia i Zespołów Uwolnienia, nadzoruje również szkolenie w tych dziedzinach.

Wspiera również wzrost daru proroctwa i rozwój jego ekspresji w bazie misyjnej IHOP i w Szkole Służby.
Lenny LaGuardia - od ponad dwóch dekad wraz z żoną Tracy służą poprzez wyposażanie, umacnianie i mobilizowanie młodych ludzi, rodziców oraz liderów do posługi wśród dzieci oraz ich prowadzenia. Lenny jako mówca i nauczyciel zapraszany przez liczne organizacje i kościoły przekazuje z niezwykłą pasją kluczowe strategie mające na celu doprowadzenie dzieci oraz młodych ludzi do osiągnięcia pełni w Chrystusie i chodzenia w mocy Ducha Świętego. Jest członkiem ścisłego grona przywódczego IHOP KC i dyrektorem Posługi Wyposażania Dzieci i Młodzieży (Children's Equipping Center - CEC).

ORIENTACYJNY ROZKŁAD DNIA
08.00 - 09.00Śniadanie
09.00 - 12:30Uwielbienie i Sesje wykładowe
12:30 - 13:30Obiad
13:30 - 18:30Czas wolny
18:30 - 19:30Kolacja
19:30 - 21:30Uwielbienie, Słowo i Posługa

INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER (IHOP)


19 września 1999 rozpoczęło się w Kansas City, kontynuowane po dziś dzień, nieustanne wstawiennictwo połączone z uwielbieniem na żywo, trwające nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Założycielem i głównym liderem organizacji jest Mike Bickle, pod którego przywództwem IHOP przygotowuje i wyposaża misjonarzy jako poświęconych wstawienników, śpiewaków i ewangelistów. IHOP jest domem dla około 500 osób zatrudnionych na cały lub częściowy etat oraz 250 studentów Forerunner School of Ministy (FSM).
Baza Misyjna IHOP koncentruje swe powołanie wokół:
 • Modlitwy wstawienniczej, uwielbieniu, modlitwy o uzdrowienie i proroctw,
 • Postu – rozłożonym na 365 dni w roku,
 • Wielkiego Posłannictwa – proklamowanie Jezusa wśród narodów.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ihop.org


CENY
Cena do 6.04.2012
Pełne wyżywienie
Dorośli
Dzieci
Zaliczka
7-10 lat
4-7 lat
połowa
wyżywienia
Pokoje w hotelu (2-3-4 osobowe):
645,00 PLN
535,00 PLN
360,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane z łazienkami (4 osobowe)
560,00 PLN
475,00 PLN
330,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane bez łazienek (2-3 osobowe)
495,00 PLN
415,00 PLN
285,00 PLN
200,00 PLN
Pole namiotowe
430,00 PLN
360,00 PLN
255,00 PLN
150,00 PLN
Pole namiotowe - bez wyżywienia
150,00 PLN
150,00 PLN
150,00 PLN
80,00 PLN

Cena od 6.04.2012 do 15.05.2012
Pełne wyżywienie
Dorośli
Dzieci
Zaliczka
7-10 lat
4-7 lat
połowa
wyżywienia
Pokoje w hotelu (2-3-4 osobowe):
695,00 PLN
585,00 PLN
410,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane z łazienkami (4 osobowe)
610,00 PLN
525,00 PLN
380,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane bez łazienek (2-3 osobowe)
545,00 PLN
465,00 PLN
335,00 PLN
200,00 PLN
Pole namiotowe
480,00 PLN
410,00 PLN
305,00 PLN
150,00 PLN
Pole namiotowe - bez wyżywienia
200,00 PLN
200,00 PLN
200,00 PLN
80,00 PLN

Cena od 15.05.2021
Pełne wyżywienie
Dorośli
Dzieci
Zaliczka
7-10 lat
4-7 lat
połowa
wyżywienia
Pokoje w hotelu (2-3-4 osobowe):
740,00 PLN
600,00 PLN
430,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane z łazienkami (4 osobowe)
650,00 PLN
545,00 PLN
400,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane bez łazienek (2-3 osobowe)
580,00 PLN
485,00 PLN
355,00 PLN
200,00 PLN
Pole namiotowe
510,00 PLN
430,00 PLN
330,00 PLN
150,00 PLN
Pole namiotowe - bez wyżywienia
220,00 PLN
220,00 PLN
220,00 PLN
80,00 PLN


UWAGA!
Istnieje także możliwość uczestnictwa w samych zajęciach bez rezerwacji noclegu. W takim przypadku opłata za program wynosi 180,00 PLN za osobę dorosłą oraz 100,00 PLN za dziecko w wieku 4-12.
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle