Seminarium "Duch proroczy: Świadectwo Jezusa dzisiaj"Zapraszamy serdecznie


W tych dniach, gdy Ojciec przygotowuje Oblubienicę dla Swojego Syna, i gdy Syn tęsni do jedności ze Swoją oblubienicą. Ojciec wzbudza przyjaciół Oblubieńca. Tych, którzy będą znali Jego serce. Co czuje, co myśli, czego pragnie. Oni będą napełnieni świadectwem Jezusa, będą mówić i działać w Jego imieniu, jak Jan Chrzciciel. Wierzymy, że Ci pracownicy Pana dostaną pełną zapłatę za pracę w jednym jarzmie z Barankiem Bożym i Lwem z pokolenia Judy...

Zachęcamy Was do przesłuchania słowa proroczego do Polski któym Jeff dzieli się w klipie poniżej. W tym nagraniu Jeff mówi o tym co jest na sercu Pana aby uwolnić to to nad nami w czasie tego Seminarium.


Zapraszamy na seminarium połączone z całodzienną modlitwą. Zaczynamy o godz. 8:00 i kończymy o 20:00. Głównym mówcą będzie Jeff Eggers, od ponad 30 lat służy Panu, w tym kilkanaście lat jako pastor.

Przez ostatnie pięć lat służy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) jako nauczyciel w Forunner Ministry School (Szkoła Służby Posłańców), jak i mówca na seminariach i konferencjach.

Aktualnie w bazie Misyjnej jest liderem Zespołów Proroczych, Zespołów Uzdrowienia i Zespołów Uwolnienia, nadzoruje również szkolenie w tych dziedzinach. Wspiera również wzrost daru proroctwa i rozwój jego ekspresji w bazie misyjnej IHOP i w Szkole Służby.


Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle