Konferencja modlitewna "Wstawiennictwo za Izrael"
Kochani,

Apostoł Paweł poucza nas o Narodzie wybranym:

Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom,
to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie,
jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
(Rz 11:12,15)


Wobec tego ważne jest zdać sobie sprawę, że modlitwa za Izrael - naszego Starszego Brata jest nie tylko naszym obowiązkiem!
Modlitwa ta leży w naszym wspólnym interesie, bo im szybciej Izrael powróci do Pana, tym szybciej powstaniemy ze śmierci do życia!
Chcemy więc poświęcić całą sobotę na modlitwę i wołanie do Boga właśnie za Izrael - aby nawrócił się do Boga i rozpoznał Mesjasza.

Dołącz do nas!

Nie milczmy, ale dniem i noca wołajmy do Boga bez wytchnienia i nie dajmy Mu spokoju
dopóki nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwalby na ziemi!
(Iz 62:6-7)


Naszym gościem specjalnym będzie Marianna z Izraela, która wygłosi nauczanie oraz podzieli się aktualnymi informacjami ze swojej Ojczyzny.
Na sesji 12:00-14:00 zapraszamy chętnych do skorzystania z posługi proroczej ku zachęcie, zbudowaniu i pociesze - zapisz się tutaj
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle