Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu


Zapraszamy na comiesięczną Górę Modlitwy w Domu Modlitwy Wrocław 24/7.


Kontynuujemy cykl Gór Modlitwy pod wspólnym tytułem: "Jezus - największa pasja mojego życia".

Tym razem chcemy skupić się na Adwencie, czyli na Panu, który przychodzi.

Pragniemy modlić się, o to, aby Ten Syn, który jest odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty (Hbr 1:3) stał się naszą największą, życiową pasją, której całkowicie się poświęcimy, bo jak mówi św. Paweł, wszystko inne to tylko śmieci i cienie rzeczy przyszłych (Flp 3:8, 2:17).

Pragniemy również dzielić się Słowem o Tym, do którego należy rzeczywistość, który jest najpiękniejszym z synów ludzkich, który dziedzicem wszystkiego, jedyną drogą do Ojca, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy...

W czasie trwania Góry Modlitwy będziemy wspólnie:
  • adorować naszego Boga
  • medytować Słowo Boże
  • wstawiać się za ważnymi, bieżącymi sprawami
  • słuchać nauczania o Jezusie Chrystusie, który przychodzi
  • służyć indywidualną modlitwą i słowem proroczym

Zapraszamy więc na Górę Modlitwy - miejsce, w którym możesz doznać osobistej przemiany przez przebywanie w Bożej Obecności, radować się Jego chwałą, śpiewać i słuchać Bożego Słowa i wołać do Boga o miłosierdzie i łaskę dla świata, kraju, kościoła i Izraela.

Na sesji 16:00-18:00 zapraszamy chętnych do skorzystania z posługi proroczej ku zachęcie, zbudowaniu i pociesze - zapisz się tutaj
O górze modlitwy…
W swojej Ewangelii Łukasz wspomniał o modlitwie, jako celu wejścia na górę: "Jezus wyszedł na górę, aby się modlić" - i w jej kontekście relacjonuje wydarzenie, którego świadkami są trzej uczniowie: "Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe." (Łk 9:28-35).

Przemienienie jest wydarzeniem modlitwy; widzialne staje się to, co dokonuje się w rozmowie Jezusa z Ojcem: wewnętrzne przenikanie Jego bytu przez Boga, które staje się czystym światłem. (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu)

Ale góra ma jeszcze inny wymiar, na który chcemy także zwrócić uwagę: jest to miejsce radosnego przeżywania Jego Obecności na modlitwie, bo Jego Dom ma być Domem Modlitwy dla wszystkich narodów. (Iz 56:6-7)

Jak się możesz dołączyć?
  • Każdy może się włączyć w modlitwę - jest to proste i wymaga jedynie znajomości Słowa Bożego
  • Jeżeli jesteś muzykiem, przynieś swój instrument a włączymy Cię w zespół
  • Jeżeli umiesz śpiewać, przyjdź - włączymy Cię do zespołu śpiewaków
  • Jeżeli chcesz się tylko modlić wstawienniczo, przyjdź i wypowiedz swoją modlitwę aby inni mogli Cię w niej poprzeć i powiedzieć swoje Amen
  • Jeżeli chcesz tylko posiedzieć i posłuchać - i dla Ciebie jest miejsce

Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle