Modlitwa o pomyślność w 2020


Zapraszamy na comiesięczną Górę Modlitwy w Domu Modlitwy Wrocław 24/7.
Kontynuujemy cykl Gór Modlitwy pod wspólnym tytułem: "Jezus - największa pasja mojego życia".

Tym razem, myślą przewodnią będzie fragment z księgi proroka Jeremiasza:

Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem.
Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność (Jr 29:7)


Pragniemy modlić się o Boże błogosławieństwo i pomyślność dla naszego miasta i kraju - a przez to także dla każdego z nas - w całym roku 2020.

Jeżeli masz więc jakieś szczególnie ważne intencje modlitewne, przyjdź - wesprzemy Cię modlitwą!


W czasie trwania Góry Modlitwy będziemy wspólnie:
  • adorować naszego Boga
  • medytować Słowo Boże
  • wstawiać się za ważnymi, bieżącymi sprawami
  • słuchać nauczania o Jezusie Chrystusie, który przychodzi
  • służyć indywidualną modlitwą i słowem proroczym

Zapraszamy więc na Górę Modlitwy - miejsce, w którym możesz doznać osobistej przemiany przez przebywanie w Bożej Obecności, radować się Jego chwałą, śpiewać i słuchać Bożego Słowa i wołać do Boga o miłosierdzie i łaskę dla świata, kraju, kościoła i Izraela.

Na sesji 16:00-18:00 zapraszamy chętnych do skorzystania z posługi proroczej ku zachęcie, zbudowaniu i pociesze - zapisz się tutaj
O górze modlitwy…
W swojej Ewangelii Łukasz wspomniał o modlitwie, jako celu wejścia na górę: "Jezus wyszedł na górę, aby się modlić" - i w jej kontekście relacjonuje wydarzenie, którego świadkami są trzej uczniowie: "Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe." (Łk 9:28-35).

Przemienienie jest wydarzeniem modlitwy; widzialne staje się to, co dokonuje się w rozmowie Jezusa z Ojcem: wewnętrzne przenikanie Jego bytu przez Boga, które staje się czystym światłem. (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu)

Ale góra ma jeszcze inny wymiar, na który chcemy także zwrócić uwagę: jest to miejsce radosnego przeżywania Jego Obecności na modlitwie, bo Jego Dom ma być Domem Modlitwy dla wszystkich narodów. (Iz 56:6-7)

Jak się możesz dołączyć?
  • Każdy może się włączyć w modlitwę - jest to proste i wymaga jedynie znajomości Słowa Bożego
  • Jeżeli jesteś muzykiem, przynieś swój instrument a włączymy Cię w zespół
  • Jeżeli umiesz śpiewać, przyjdź - włączymy Cię do zespołu śpiewaków
  • Jeżeli chcesz się tylko modlić wstawienniczo, przyjdź i wypowiedz swoją modlitwę aby inni mogli Cię w niej poprzeć i powiedzieć swoje Amen
  • Jeżeli chcesz tylko posiedzieć i posłuchać - i dla Ciebie jest miejsce

Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle