Praktykowanie Bożej Obecności
Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących" (Ps 116:9)


Nie ma ważniejszego tematu w życiu chrześcijańskim jak ten - Boża Obecność!

Od raju, poprzez przybytek Mojżesza, Świątynię Salomona, Jezusa Chrystusa po Miasto Święte - Jeruzalem Nowe: cała historia ludzka przepełniona jest pragnieniem Boga by zamieszkać wraz ze Swoim ludem.

Zapraszamy Cię więc w niesamowitą podróż po tych wszystkich miejscach, w których Bóg manifestował Swoją Obecność, w których dawał ludziom odczuwać ogrom Swej potęgi i chwały.

Ale będzie to także czas w którym będziemy praktykowali Bożą Obecność - zanurzeni w modlitwę i rozważanie Jego Słowa.
Chcemy za Mojżeszem wołać: spraw, abyśmy ujrzeli Twą chwałę (Wj 33:18).

Czego się spodziewać po tym warsztacie:
  1. Nauczania na temat Bożej Obecności
  2. Przebywanie w Bożej Obecności
  3. Słów zachęty i zbudowania
  4. Rozważania Bożego Słowa
  5. Zrozumienia powiązana muzyki i Bożej Obecności
  6. Atmosfery modlitwy
  7. Smacznego obiadu :)

Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle