Ω1: Oczekując Twego przyjścia w chwale

Dziś w kościele popularne są kursy Alfa - są to kursy ewangelizacyjne i chrystologiczne - mówią bowiem o Jezusie i tym, co zrobił dla naszego zbawienia. Jak jednak trafnie zauważył Benedykt XVI, nasza wiara ma dwa filary:

  1. pierwsze przyjście Jezusa, w uniżeniu - aby dokonać naszego odkupienia
  2. powtórne przyjście Jezusa w chwale - aby Bóg stał się wszystkim we wszystkich1
O tym właśnie jest Seminarium Omega - to nauczanie o eschatologii - czyli o Jezusie i Jego przyjściu w chwale.

Świat dziś pełny jest nauczań i rzekomej wiedzy na ten temat - przepowiednie Nostradamusa, proroctwa królowej Saby, różnego rodzaju objawienia, kalendarz Majów…
Wielu wierzących wręcz nie chce o tym temacie nic słyszeć:
  • bo wszystko jest symboliczne i trudne do zrozumienia
  • bo jest zagmatwane w związku z tym, jest zbyt wiele skrajnych poglądów na ten temat
  • bo było i jest wiele nadużycia i s tego powodu bezpieczniej się tym nie zajmować
  • bo jest to temat poboczny - są inne, ważniejsze tematy: sakramenty, eklezjologia, ewangelizacja…
  • bo sam Jezus powiedział, że nie znamy dnia, ani godziny, więc szkoda czasu na zgłębianie tych spraw
Jeżeli tak właśnie na to patrzysz, to to seminarium jest na pewno dla Ciebie!

Bo o co tak na prawdę chodzi w Apokalipsie?
To nie jest historia o UFO, o końca świata, kolejnej wojnie światowej, kryzysie, bombach atomowych…

To historia ostatecznego pojednania nieba z ziemią - wielkiego Święta Jom Kipur.

I tak właśnie chcemy podejść do tego tematu - mówić o ostatecznym zwycięstwie Baranka nad złem i tym, co zgotował Swoim umiłowanym!


1Benedykt XVI: Jezusa z Nazaretu - część II
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle