JAK FUNKCJONUJE SALA MODLITWY?
Miniony rok dla każdego z nas był zaskakujący. Niejednokrotnie musieliśmy dostosowywać się do nowych okoliczności i warunków życia.
Zmiany nie ominęły również funkcjonowania Domu Modlitwy, jednak pomimo nich, staraliśmy się zachować ciągłość codziennego trwania przed Bogiem.
Każdego dnia spotykaliśmy się on-line, a obecnie wróciliśmy również do naszej sali, w której modlimy się dwa razy w tygodniu, prowadząc dwugodzinne spotkania z rozważaniem słowa, adoracją oraz wstawiennictwem.
STAŁE INTENCJE MODLITEWNE
Lista stałych tematów, o które modlimy się na naszych spotkaniach (zarówno tych stacjonarnych jak i on-line):
  • Kościół
  • Polska
  • Izrael
  • Europa i Świat
  • Młode pokolenie
  • Ewangelizacja i Misje
  • Sprawy społeczne (aborcja, handel ludźmi, lgbt itp.)
  • Domy Modlitwy
POSŁUGA PROROCZA
Posługę proroczą prowadzimy od dawna, jednak w tym roku warunki pandemii sprawiły, że przenieśliśmy ją w przestrzeń wirtualną.
Uruchomiliśmy regularną, comiesięczną posługę na platformie Zoom. Dzięki temu, łączą się z nami ludzie z całej Polski.
Możemy więc usłużyć także tym, którzy ze względu na odległość nie mieliby okazji skorzystać z tej formy modlitwy.
Zainteresowanie posługa okazało się na tyle duże, że przez najbliższe pół roku planujemy organizować ją dwa razy w miesiącu.
KURS ALFA
Na początku minionego roku zorganizowaliśmy kurs Alpha, który ze względu na pandemię musieliśmy zmodyfikować. Przenieśliśmy nasze spotkania stacjonarne do internetu, kontynuując kurs przez platformę Zoom. Dzięki temu udało nam się doprowadzić do końca Alphę w której wzięło udział ponad 10 osób.
KURS OMEGA
Od początku roku organizujemy cykl spotkań, podczas których, rozdział po rozdziale, studiujemy Księgę Apokalipsy. Pomimo wybuchu pandemii, udało nam się regularnie kontynuować go w formie zdalnej na platformie Zoom.
Cykl ten nosi nazwę Seminarium "Omega" i jest on nauczaniem o eschatologii - o Jezusie i Jego przyjściu w chwale.
Dzisiejszy świat pełen jest nauczań i rzekomej wiedzy na ten temat - przepowiednie Nostradamusa, proroctwa królowej Saby, różnego rodzaju objawienia.
Ale o co tak naprawdę chodzi w Apokalipsie?
To nie jest historia o UFO, o końcu świata, kolejnej wojnie światowej, kryzysie, bombach atomowych…
To historia ostatecznego pojednania nieba z ziemią - wielkiego Święta Jom Kipur.
I tak właśnie podeszliśmy do tego tematu - mówić o ostatecznym zwycięstwie Baranka nad złem i tym, co zgotował Swoim umiłowanym!
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle