Miejsce
Katedra Wrocław
pl. Katedralny 1
50-328 Wrocław
Termin
Data: 13-16.12.2015
Opłaty
Wydarzenie bezpłane!

Dojazd
Rekolekcje Adwentowe w Katedrze - Konferencja
Adwent to czas szczególnego oczekiwania: Oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w Chwale!

Od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie, nawet jeśli nie do nas należy "znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą" (Dz 1:7).
Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w każdej chwili nawet jeśli to przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, są jeszcze zatrzymane.

Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących.
Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy.
Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. (KKK 673-674)

PROGRAM REKOLEKCJI:

Niedziela - 13 grudnia: NADZIEJA I RADOŚĆ
 • NADZIEJA: Znaczenie Adwentu
 • RADOŚĆ: Radujcie się w Panu – Zawsze (Flp 4:4)
 • Pobudzanie naszej tęsknoty za Przyjściem Pana, aby objawić pełne zbawienie, do i ostateczne wyzwolenie
 • Pokuta przynosząca prawdziwą radość z wyzwoleniem. Obie pochodzą od Ducha Świętego.
 • Nasza adwentowa spowiedź: Co w nas blokuje radość?
 • Pokuta/Spowiedź z barier radości
 • "A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję" (Rz 15:13)
Poniedziałek - 14 grudnia: MIŁOSIERDZIE (8.12.2015-20.11.2016 - Rok Miłosierdzia)
 • "Jezus Chrystus jest Obliczem Ojcowskiego Miłosierdzia" (Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 1)
 • Poznając i przyjmując Boże Miłosierdzie dla nas i dla mnie
 • Miłosierdzie Boga dla innych
 • Wychodzenie w miłości do cierpiących, biednych, zepchniętych na margines
Wtorek - 15 grudnia: EWANGELIZACJA (Nowa Ewangelizacja)
 • "Kościół «wyruszający w drogę» stanowi wspólnotę misyjną uczniów, którzy podejmują inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc i świętują" (Franciszek, Evangelii Gaudium, 24)
Środa - 16 grudnia: MARYJA CAŁKOWICIE WIERNĄ SŁUŻEBNICĄ PANA
 • Maryja zna miłosierdzie Pana - "…a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją" (Łk 1:50)
 • Maryja wychodzi w miłości. Kiedy Anioł opuszcza Maryję, ona "…wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy" (Łk 1:39)
 • "Maryja potwierdza, że «miłosierdzie Syna Bożego, nie zna granic i obejmuje wszystkich, bez wyjątku»" (Franciszek, Misericordiae Vultus, 24)
 • "Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków" (Ps 25:6) - cytowany przez papieża Franciszka na koniec Misericordiae Vultus

Program rekolekcji
DataCzasNazwaProwadzącyOpis
13.12.201508:30 - 09:00Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
13.12.201510:00 - 10:30Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
13.12.201511:30 - 12:00Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
13.12.201513:00 - 13:30Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
13.12.201516:30 - 17:00Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
13.12.201518:30 - 19:00Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
14.12.201509:00 - 09:30Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
14.12.201518:30 - 19:00Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
15.12.201509:00 - 09:30Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
15.12.201518:30 - 19:00Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
16.12.201509:00 - 09:30Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
16.12.201518:30 - 19:00Kazanie rekolekcyjneks. Peter Hocken
Zaproszeni Goście
ks. Peter Hocken
Teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego. Szczególnym powołaniem ks. Petera jest przybliżanie katolikom tradycji ewangelikalnej. W swojej posłudze wskazuje on przede wszystkim na duchowe zasady ekumenii, które Sobór Watykański II opisuje jako duszę całego ruchu ekumenicznego. W Polsce ks. Peter Hocken znany jest jako mówca konferencji i seminariów organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie "En Christo" oraz z książek własnego autorstwa, które ukazały się dzięki staraniom Stowarzyszenia: "Przecieranie nowych dróg", "Wielki plan Boga" oraz "Kościół, który nadchodzi". Wychowany w tradycji anglikańskiej, przeszedł w wieku 22 lat do kościoła katolickiego. W 1964 r. wyświęcony został na kapłana diecezji Northampton, a od 1971 r. zaangażowany w odnowę charyzmatyczną. W latach 1976 – 1996 opuścił Anglię i dołączył do wspólnoty Mother of God w Gaithersburgu w USA. W 1984 r. otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za badania nad historią odnowy charyzmatycznej, a w latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) został kapelanem Biskupa Northampton. Obecnie rezyduje w Hainburgu nad Dunajem.
Organizatorzy
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle