Obóz letni "Poświęceni Panu" 2011

MIEJSCE OBOZU
Ośrodek Wiatraki
Marózek koło Olsztynka,

TERMIN OBOZU
Od 26.06.2011 do 2.07.2011

KOSZT OBOZU
Patrz tabelka

Bezzwrotną zaliczkę w wysokości podanej w tabelce prosimy wpłacić do 7 dni po dokonanie elektronicznej rejestracji. Po 7 dniach od rejestracji w przypadku braku zaliczki, rezerwacja będzie anulowana.

Konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
z dopiskiem: "Obóz Letni - <imię i nazwisko>"

Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić na powyższe konto do dnia 4 czerwca 2011.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w obozie.

REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Rejestracja".


(tylko namioty)
PROFIL
Zapraszamy wszystkich na 6 niezwykłych dni na obozie w miejscowości Marózek koło Olsztynka. Ten szczególny czas chcemy spędzić w kameralnym ośrodku na Mazurach. Mamy do dyspozycji ponad 150 miejsc w pensjonacie, w w domkach z łazienkami oraz na polu namiotowym. Ośrodek położony jest w środku lasu z zejściem do jeziora.

Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Ap 22:11-13

Odczuwając w duchu niezmiennie przynaglenie Pana skierowane do Kościoła, aby był radykalny dla Niego na wszystkich swoich drogach, pragniemy ponownie zaprosić wszystkich ludzi dorosłych, a także młodzież oraz dzieci na kolejny letni Obóz, podczas którego, jak wierzymy, Pan będzie objawiał nam Swoje Serce, przemawiał do nas i wyposażał nas.
Wierzymy, że w obliczu coraz większej niemoralności świata, kiedy prawnie sankcjonowane staje się zabijanie nienarodzonych, oraz kwestionowana jest definicja małżeństwa jako wyłącznego związku osób dwóch różnych płci, nie możemy nie walczyć o nasze dzieci, naszą młodzież i o nas samych. Potrzebujemy Boga i Jego objawienia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Zapraszamy na 4 równoległe programy dla różnych grup wiekowych:
1. PROGRAM DLA DOROSŁYCH
2. PROGRAM DLA MŁODZIEŻY 16 - 25
3. PROGRAM DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 13 - 15 LAT
4. PROGRAM DLA DZIECI W WIEKU 6 - 12 LAT

Wierzymy, że Pan wzbudza sobie pokolenie ludzi jednej rzeczy (Ps 27:4). Całkowicie Mu poświęconych, nie doskonałych, ale nawet w swojej słabości Go poszukujących.
Pokolenie to będzie Jego świadkiem i Jego świadectwem dla miast i narodów. Będzie to pokolenie przyjaciół Oblubieńca (J 3), pokolenie ludzi, którzy będą słuchać Jego głosu i będą doświadczać radości Jego serca, będą znać Jego myśli, uczucia i pragnienia.

Wierzymy głęboko, że Boży plan dla tego pokolenia jest historycznie kluczowy, a jego realizacji towarzyszyć będzie potężne działanie mocy Boga. Wzbudza nie - pojedyncze osoby, ale całą rzeszę swoich przyjaciół. W obecnym czasie Pan powołuje równolegle także swój Kościół, aby stał się “Domem Modlitwy” – miejscem spotkania z Nim. Miejscem – Świątynią, gdzie będzie trwała nieustająca modlitwa, adoracja, wstawiennictwo i uwielbienie. W takim miejscu będzie niebo otwarte, a Jego Duch będzie ożywiał zapisane Słowo Boże, aby objawić Boże pragnienia dla tego pokolenia.

Jednym z głównych tematów Obozu będzie duch proroczy i świadectwo Jezusa oraz przygotowanie drogi dla Pana poprzez modlitwę dniem i nocą.

TEMATY NAUCZAŃ
Mówcami na Obozie będą liderzy z Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP) w Kansas, którzy poświęcili swoje życie modlitwie, Słowu i szukaniu Boga. Jest to miejsce w którym, 24 godzinna modlitwa i uwielbienie zaczęło się 10 lat temu i trwa nieprzerwanie do dziś. Z tego miejsca spotkania z Bogiem wyrosło już ponad 70 różnych służb i aktywności, które skupiają się na: misjach, ewangelizacji w mieście, nauczaniu, pomocy sierotom i wdowom oraz pracy z dziećmi.
Każdy wykład będzie tłumaczony na język polski. Główne tematy:
 • Przyjaciele Oblubieńca. Jak mogę doświadczyć Boga, Jego emocji i uczuć  (miłość oblubieńcza)?
 • Jak kultywować "wewnętrzny dom modlitwy" i bliskość z Panem w naszej codzienności?
 • Chociaż słabi to jednak piękni w Jego oczach czyli jak żyć życiem całkowicie poświęconym Bogu?
 • Duch proroczy – świadectwo Jezusa dla tego pokolenia. Ożywione objawienie zapisane w Słowie Bożym czyli jak słuchać Pana?
 • Duch proroczy - czasy ostateczne i przynaglenie do życia blisko Boga. Jakie jest nasze przeznaczenie w tym czasie?
 • Nieustająca modlitwa 24/7 a przygotowanie drogi na powrót Pana;

Bardzo ważne dla nas tematy, które poruszymy na Obozie:
 • Jak możemy przekazać dzieciom i młodzieży realność naszego życia z Bogiem?
 • Co możemy zrobić, by zapalić młode serca do życia w świętości, doświadczając żywego Boga?
 • Jak my i nasze dzieci mamy praktykować codzienną modlitwę, i jak razem możemy w jedności oddawać się w służbę Bogu?

Obóz został pomyślany tak, aby miał charakter rekreacyjno-duchowy. Ośrodek jest świetny dla rodzin z dziećmi: las, jezioro, sprzęt do rekreacji wodnej, niedaleko stadnina koni i kucyków. W pakiecie świetne warunki konferencyjne. Będą również zajęcia dla dzieci.

Ośrodek posiada komfortowe pokoje w pensjonacie oraz domki z łazienkami.

Miejsce położone jest w malowniczych lasach sosnowych, pomiędzy dwoma Rezerwatami Przyrody - Rezerwat Źródeł Rzeki Łyny oraz Koniuszanka II. Dodatkowego uroku dodaje położenie nad jeziorem Marózek, który roztacza przed odwiedzającymi urok jeziora zagubionego w zielonych połaciach lasu.

NAUCZYCIELE
Jeff Eggers od ponad 30 lat służy Panu, w tym kilkanaście lat jako pastor.

Przez ostatnie pięć lat służy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) jako nauczyciel w Forunner Ministry School (Szkoła Służby Posłańców), jak i mówca na seminariach i konferencjach.

Aktualnie w bazie Misyjnej jest liderem Zespołów Proroczych, Zespołów Uzdrowienia i Zespołów Uwolnienia, nadzoruje również szkolenie w tych dziedzinach.

Wspiera również wzrost daru proroctwa i rozwój jego ekspresji w bazie misyjnej IHOP i w Szkole Służby.
Lenny LaGuardia - od ponad dwóch dekad wraz z żoną Tracy służą poprzez wyposażanie, umacnianie i mobilizowanie młodych ludzi, rodziców oraz liderów do posługi wśród dzieci oraz ich prowadzenia. Lenny jako mówca i nauczyciel zapraszany przez liczne organizacje i kościoły przekazuje z niezwykłą pasją kluczowe strategie mające na celu doprowadzenie dzieci oraz młodych ludzi do osiągnięcia pełni w Chrystusie i chodzenia w mocy Ducha Świętego. Jest członkiem ścisłego grona przywódczego IHOP KC i dyrektorem Posługi Wyposażania Dzieci i Młodzieży (Children's Equipping Center - CEC).
Jordanos Andersonos - student IHOPU i pracownik IHOP, perkusista w IHOP Prayer Room.
Wieloletni przyjeciel.

Poprowadzi zajęcia dla młodzieży.

ORIENTACYJNY ROZKŁAD DNIA
08.00 - 09.00Śniadanie
09.00 - 12:30Uwielbienie i Sesje wykładowe
12:30 - 13:30Obiad
13:30 - 18:30Czas wolny
18:30 - 19:30Kolacja
19:30 - 21:30Uwielbienie, Słowo i Posługa

INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER (IHOP)


19 września 1999 rozpoczęło się w Kansas City, kontynuowane po dziś dzień, nieustanne wstawiennictwo połączone z uwielbieniem na żywo, trwające nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Założycielem i głównym liderem organizacji jest Mike Bickle, pod którego przywództwem IHOP przygotowuje i wyposaża misjonarzy jako poświęconych wstawienników, śpiewaków i ewangelistów, pracujących nad przebudzeniem w kościele i nad dziełem Wielkich Żniw pośród zagubionych. IHOP jest domem dla około 500 osób zatrudnionych na cały lub częściowy etat oraz 250 studentów Forerunner School of Ministy (FSM).
Baza Misyjna IHOP koncentruje swe powołanie wokół:
 • Modlitwy wstawienniczej, uwielbieniu, modlitwy o uzdrowienie i proroctw,
 • Postu – rozłożonym na 365 dni w roku,
 • Wielkiego Posłannictwa – proklamowanie Jezusa wśród narodów,
 • Posługi Zwiastuna (Forerunner Ministry) – przygotowanie oblubienicy – kościoła na unikalną dynamikę Czasów Ostatecznych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ihop.org


CENY
Cena do 27.03.2011
Pełne wyżywienie
Dorośli
Dzieci
Zaliczka
7-10 lat
4-7 lat
połowa
wyżywienia
Pokoje w hotelu (2-3-4 osobowe):
615,00 PLN
510,00 PLN
345,00 PLN
200,00 PLN
Pokoje w ośrodku zewnętrznym (900m dojścia):
615,00 PLN
510,00 PLN
345,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane z łazienkami (4 osobowe)
545,00 PLN
437,00 PLN
305,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane bez łazienek (2-3 osobowe)
475,00 PLN
379,00 PLN
265,00 PLN
200,00 PLN
Pole namiotowe
410,00 PLN
331,00 PLN
235,00 PLN
150,00 PLN
Pole namiotowe - bez wyżywienia
140,00 PLN
140,00 PLN
140,00 PLN
60,00 PLN

Cena od 28.03.2011 do 10.04.2011
Pełne wyżywienie
Dorośli
Dzieci
Zaliczka
7-10 lat
4-7 lat
połowa
wyżywienia
Pokoje w hotelu (2-3-4 osobowe):
665,00 PLN
560,00 PLN
395,00 PLN
200,00 PLN
Pokoje w ośrodku zewnętrznym (900m dojścia):
665,00 PLN
560,00 PLN
395,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane z łazienkami (4 osobowe)
595,00 PLN
487,00 PLN
355,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane bez łazienek (2-3 osobowe)
525,00 PLN
429,00 PLN
315,00 PLN
200,00 PLN
Pole namiotowe
460,00 PLN
381,00 PLN
285,00 PLN
150,00 PLN
Pole namiotowe - bez wyżywienia
180,00 PLN
180,00 PLN
180,00 PLN
60,00 PLN

Cena od 11.04.2011
Pełne wyżywienie
Dorośli
Dzieci
Zaliczka
7-10 lat
4-7 lat
połowa
wyżywienia
Pokoje w hotelu (2-3-4 osobowe):
695,00 PLN
500,00 PLN
425,00 PLN
200,00 PLN
Pokoje w ośrodku zewnętrznym (900m dojścia):
695,00 PLN
500,00 PLN
425,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane z łazienkami (4 osobowe)
625,00 PLN
517,00 PLN
385,00 PLN
200,00 PLN
Domki drewniane bez łazienek (2-3 osobowe)
555,00 PLN
459,00 PLN
345,00 PLN
200,00 PLN
Pole namiotowe
490,00 PLN
411,00 PLN
315,00 PLN
150,00 PLN
Pole namiotowe - bez wyżywienia
210,00 PLN
210,00 PLN
210,00 PLN
60,00 PLN


UWAGA!
Istnieje także możliwość uczestnictwa w samych zajęciach bez rezerwacji noclegu. W takim przypadku opłata za program wynosi 200,00 PLN
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle