Proroczy jak Jezus
Jedną z najważniejszych rzeczy potrzebnych współczesnemu Kościołowi to umiejętność objawiania światu Serca Boga!
Wielu wierzących ludzi z jednej strony tęskni za życiem w Bożej Obecności, lecz z drugiej strony tkwi gdzieś pomiędzy tym, co wie o Bożych obietnicach a miejscem, w którym te obietnice stają się realne.

Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że Bóg nie tylko chce ich nauczyć słuchać Swojego Słowa, ale także nawiedzać innych ludzi poprzez słuchanie i dzielenie się doświadczeniem Boga Słowa wypowiedzianego do nich i przez nich.
Musimy również zrozumieć, że Bóg pragnie również, abyśmy dzielili się Jego Słowem z niewierzącymi!
Wielu z nich Kościół postrzega jedynie jako źródło osądu dla życia, które prowadzą, zamiast dostrzec w nim źródło życia dla siebie i swoich bliskich…

O tym właśnie, jak być światłem dla innych i przynieść im żywe Słowo Boga będzie ta konferencja.

Nie zabraknie również czasu, w który sam będziesz mógł usłyszeć słowo prorocze dla Ciebie - ku zachęcie i zbudowaniu…
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle