Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj
E1 El Shaddai
Słowa Oryginał:   Akordy 
El Shaddai, El Shaddai
El-Elyon na Adonai
Wieki płyną Tyś ten sam
Swoją mocą wiecznie trwasz
 
El Szaddaj, El Szaddaj
Wszechmogący Panie nasz
Wywyższamy Imię Twe
El Szaddaj
 
Sam Baranka dałeś by
Nie zginął Abrahama Syn
Tyś potężną ręką swą
Morze zmienił w suchy ląd
Gdy wygnaniec modlił się
Tyś Bogiem był, co serce zna
Ty Mocą Swą wyzwalasz dzieci Swe

Wiele lat mówiłeś nam
Że czas Mesjasza bliski jest
Lecz nikt pojąć nie mógł
Że w mizernym kształcie zjawisz się
W słowie Twym zawarty plan
Niewielu wciąż zrozumieć chce
Posłuszny słowom Twym
W kruchym ciele zszedł Bóg Syn
e A
D G
C7 F#
h H7
 
e A
D G
C A
D D4 D
 
e A
D G
C7 F#
h H7
e A
D G
C A D
 
e A
D G
C7 F#
h A H7
e A
D G
C A D
C7 A4 A e A
Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj