Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj
B2 Bądź łaskaw swoim dzieciom
Słowa Oryginał:   Akordy 
Bądź łaskaw swoim dzieciom
A my będziemy żyć
Bądź łaskaw umiłowanym swym
A Twe Słowo będzie w nas
 
Dusza moja płonie pragnieniem
Za Twym prawem każdego dnia
Poniżyłeś pychę wyniosłych
Bo w sercach swych nie strzegli Słowa
 
Chociaż ciemność tego wieku wzrasta
Ja nie będę tym karmić się
Będę słuchać Ciebie
 
Twoje Słowo, niesie światło
I poznanie tajemnic Twych
Twoje Słowo, niesie światło
I poznanie tajemnic Twych
 
Otwórz oczy me bym widział
Cudowne rzeczy w Słowie twym
W Słowie Twym
Chociaż obcy jestem w ziemi tej
Nie ukrywaj przede mną przykazań swych
 
Jedno wiem
Nie obcych w Twym Królestwie
Jedno wiem
Nie ma sierot w obecności Twej
Jedno wiem
Nie ma żebraków przy Twym stole
Jedno wiem
Nie ma smutku w ramionach Twych
e G
C
e G
C
 
e G
C
e G
C
 
e G
C
e G C
 
a G
G C
a G
G C
 
C
D e
e G
C
D e G
 
C
C D
C
C D
C
C D
C
C D
Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj