DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7


Jak możemy zainspirować się, aby naśladować niekończące się pieśni
chwały, które rozbrzmiewają w komnatach nieba, jeżeli jest to jedynie niewyraźnym, przelotnym snem w naszych sercach?

Kiedy staniemy przed tronem sądu, przerażającym w swej chwale, jaką przyczynę podamy, że to, co absorbowało cztery żyjące istoty i pociągało je do niekończącego się uwielbienia nie absorbowało nas?

MIEJSCE I CZAS


Sala HOPE: Wrocław24 na Kruszwickiej 26/28, każda środa, godzina 17:00-18:00.

OPŁATA


Bezpłatne.

TEMATY NAUCZAŃ

 1. Sesja I:
  • Wprowadzenie
  • Dlaczego niebo?
  • Niebo z perspektywy historycznej / nauka Orygenesa i jej konsekwencje
 2. Sesja II:
  • Niebo - 3 podstawowe charakterystyki
  • Niebo - 3 klasyfikacje
  • Pierwsze Niebo - charakterystyka
  • Drugie Niebo - charakterystyka
  • Trzecie Niebo - wprowadzenie
 3. Sesja III:
  • Niebiańska Świątynia - odniesienia Biblijne
  • Król i Jego świątynia
  • Gdzie dokładnie znajduje się świątynia?
 4. Sesja IV:
  • Uwielbienie w Niebie
 5. Sesja V:
  • Jedność stworzenia
  • Eden oraz ogród
  • Raj
  • Kapłaństwo Adama
 6. Sesja VI:
  • Tak jak w niebie - tak na ziemi
  • Góra Synaj - Góra Boga
  • Przybytek Mojżesza i wzór replikacji
  • Rola cherubów
 7. Sesja VII:
  • Historia replikacji
  • Struktura replikacji w przybytku Mojżesza i świątyni Salomona
  • Ustanowienie przybytku i uwielbienie
  • Nieustanne uwielbienie w porządku Dawida
  • Tysiącletnie Króleestwo - kulminacja replikacji
 8. Sesja: ZADANIE DOMOWE
 9. Sesja VIII:
  • Jezus - Świątynia
  • Jezus i Dom Modlitwy
  • Wizja dla Domów Modlitwy