DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7


Cała Księga Zachariasza mówi o Jerozolimie!

Dlaczego ma nas obchodzić to miasto?
Powinna być dla nas ważna, ponieważ Jezus żywi gorliwą miłość do Jerozolimy i zgodnie z proroctwami powróci, aby tam zamieszkać.

Skoro więc On żywi wielkie uczucie dla tego miasta, my także powinniśmy żywić żarliwość miłość do niego.

W Piśmie Świętym Syjon zazwyczaj oznacza Jerozolimę, dlatego Zachariasz objawia nam słowo Pana:
Moja zazdrosna miłość obejmuje Syjon. Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. (Za 8:2-3)

Chcemy studiować księgę Zachariasza po to, aby zrozumieć właśnie tą miłość, którą Bóg żywi do tego miasta, aby mieć w sercu te same uczucia do niego, jakie ma sam Bóg.
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się z niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. (Iz 66:10)

MIEJSCE I CZAS


Sala HOPE: Wrocław24 na Kruszwickiej 26/28, każdy piątek, godzina 18:00-20:30.

OPŁATA


Bezpłatne.

TEMATY NAUCZAŃ

  1. Dlaczego studiować Księgę Zachariasza?
  2. Zrozumienie kontekstu historycznego Księgi.
  3. Przyszłe zwycięstwo (Za 1:1-21)
  4. Przyszła chwała Jerozolimy (Za 2:1-13)
  5. Łaska do bycia przywódcą (Za 3:1-10)
  6. Łaska do budowy Domu Modlitwy (Za 4-1-14)
  7. Oczyszczenie ludu izraelskiego oraz ziemi izraelskiej. (Za 5:1-11)
  8. Cztery rydwany i nasz Mesjasz (Za 6:1-15)
  9. Post, ucztowanie oraz Boża żarliwość (Za 7-8)