DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7


Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów: Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością (Za 1:14b)
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę,
dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. (Iz 62:1)
Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą.
Wy, co przypominacie wszystko Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju,
dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwalby na ziemi. (Iz 62:6-7)PROFIL:
Wybory Pana są nieodwołalne - On wybrał Syjon i Jeruzalem i nigdy nie przestał darzyć je żarliwą miłością i nigdy nie odrzucił Swojego ludu! (Rz 11:29; Za 1:14b, Rz 11:1-2)

Jego Zbawienie przyszło do nas przez Żydów (J 4:22) - nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć - zostaliśmy wszczepieni w drzewo oliwne, którym jest Izrael i Bóg nigdy nie odrzucił Swego ludu,
bo gdyby odrzucił ich, zostalibyśmy odrzuceni razem z nimi! (Rz 11:17-24)
Ale nie tylko to - to właśnie Żydzi zaprosili nas - niegdyś pogan - do udziału w wielkiej tajemnicy: staliśmy się razem jednym ciałem - Ciałem Chrystusa, którego Głową jest On sam! (Dz 15)

Dziś nadszedł czas, w którym Bóg wzbudza na nowo w całym Kościele wstawienników, którzy nie umilkną, ale dzień i noc będą wołać do Pana i nie dadzą Mu spokoju, dopóki nie odnowi Jeruzalem i sprowadzi na nowo Swój lud wybrany, który zawoła ponownie "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". (Iz 62:6-7, Łk 13:35)

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Modlitewną "W stronę Jeruzalem" podczas której chcemy modlić się za Izrael, aby rozpoznał w Jezusie swego Boga i Mesjasza. Chcemy również modlić się o dzieło TJCII (Toward Jerusalem Council II), którego celem jest doprowadzenie Kościoła do ponownego Soboru w Jerozolimie, na którym - tym razem - my, niegdyś poganie - zaprosimy z powrotem wierzących pochodzenia żydowskiego do Kościoła.

Skoro czasowy upadek Żydów przyniósł nam takie błogosławieństwo, to czego możemy spodziewać się i co zyskać po ich ponownym powstaniu? (Rz 11:11-12,15)

MÓWCY:


Naszymi gośćmi będzie Beata i Adam Dylus z Katowic, przedstawiciele inicjatywy TJCII w Polsce, którzy podzielą się słowem.