DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7

MIEJSCE
Sala Wrocław24
ul. Kruszwicka 26/28

CZAS
Wrocław: 17-20.07.2013

KOSZT
 • 40,00 PLN przy rejestracji i wpłacie do dnia 30.06.2013
 • 50,00 PLN przy rejestracji i wpłacie po dniu 30.06.2013

Konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław

z dopiskiem: "Program POŚWIĘCENI-Wrocław".


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w obozie.

REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Rejestracja".

O PROGRAMIE


Czy pomyślałeś kiedyś, jak wyglądało życie osób, które zdecydowały się służyć Bogu całym swoim życiem i czasem?

Takimi ludźmi byli Lewici w Starym Testamencie.
Takimi byli Apostołowie, pustelnicy zakonnicy, którzy poświęcili Bogu całe swoje życie.

Ale są również i dziś ludzie, którzy chcą codziennie wielbić Boga, zachwycać się Jego chwałą i wstawiać się za wszystkich ludzi - w tym także i za Ciebie!

Mimo tego, że mają pracę, rodziny, dzieci, poświęcają się, aby stawać przed Bogiem, poznawać Go, uwielbiać…

ON JEST GODZIEN - poznanie GO to najwyższa wartość, do której nie da się NIC porównać!

Zapraszamy Cię, abyś spędził z nami 4 dni swoich wakacji.
Żebyś spotkał się także z innymi, których ożywia jedno pragnienie, którzy mają jedną pasję w życiu - Jezusa Chrystusa.

Przy okazji, podszlifuj swój angielski, bo naszymi gośćmi będzie grupa studentów z IHOP Kansas City :)

PROGRAM DNIA


Środa (17.07.2013):
 • 10:00-11:00: Adoracja
 • 11:15-12:45: Nauczanie: Posłuszeństwo Panu a przynoszenie owoców
 • 12:45-14:00: Małe grupy
 • 14:00-16:00: Przerwa obiadowa
 • 16:00-18:00: Warsztaty: 1. Proroczy śpiew i muzyka, 2. wstawiennictwo i modlitwa Słowem Bożym
 • 18:00-18:15: Przerwa
 • 18:15-18:45: Uwielbienie
 • 18:45-20:00: Nauczanie: Wytrwanie w miłości Ojca

Czwartek (18.07.2013):
 • 10:00-11:00: Adoracja
 • 11:00-11:15: Przerwa
 • 11:15-11:45: Nauczanie: Moc wstawiennictwa - Pan, który przynosi ziemi sprawiedliwość
 • 11:45-13:15: Projekcja filmu "Nefarious"
 • 13:15-13:45: Małe grupy
 • 14:00-16:00: Przerwa obiadowa
 • 16:00-17:30: Wstawiennictwo o zakończenie handlu ludźmi
 • 17:30-18:00: Przerwa
 • 18:00-18:30: Uwielbienie
 • 18:30-19:15: Nauczanie: Moc wstawiennictwa
 • 19:15-20:00: Wstawiennictwo

Piątek (19.07.2013):
 • 10:00 - 11:00: Wstawiennictwo
 • 11:00 - 11:15: Przerwa
 • 11:15 - 12:45: Nauczanie: Codzienna modlitwa jako miejsce objawienia Boga
 • 12:45 - 14:00: Warsztaty: 1. Proroczy śpiew i muzyka, 2. wstawiennictwo i modlitwa Słowem Bożym
 • 14:00 - 16:00: Przerwa obiadowa
 • 16:00 - 18:00: Posługa prorocza
 • 18:00 - 18:30: Uwielbienie
 • 18:30 - 20:00: Nauczanie: Armia Gedeona

Sobota (20.07.2013) - Jezus nasza największa pasja:
 • 10:00-12:00: Adoracja i nauczanie: Jezus - Oblubieniec. Jego oczy jak płomień ognia
 • 12:00-14:00: Wstawiennictwo/Posługa prorocza i nauczanie: Jezus, który uczynił nas ludem kapłańskim i proroczym
 • 14:00-16:00: Agape i nauczanie: Jezus - nasza największa pasja
 • 16:00-18:00: wstawiennictwo i nauczanie: Jezus - powracający Król

ZAKWATEROWANIE
We własnym zakresie
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle