DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Spotkania - czyli: «Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań» (Hbr 10:25)
Droga do modlitwy dniem i nocą prowadzi przez szereg małych kroków, bo przecież doba to 24 godziny, albo 12 sesji, po 2 godziny każda…
Naszym celem nie jest jednak zwiększanie ilości godzin modlitwy, ale zapełnianie kalendarza modlitwy tak, aby modlitwa prowadzona była przez conajmniej dwuosobowy zespół.

Ważniejsza bowiem od ilości jest wierność - naszym pragnieniem jest raczej, aby Jezus zastał nas czuwających kiedy przyjdzie…
Jak wyglądają nasze spotkania? Możesz o tym przeczytać tutaj, ale lepiej przyjdź i sprawdź osobiście!


Harmonogram modlitwy w bieżącym tygodniu - czyli «Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku» (Za 4:10)
Poniedziałek 16.01.2023
16:00-18:00 Adoracja Sala Wrocław 24/7 - Kanonia 11 MW
18:00-20:00 Wstawiennictwo Sala Wrocław 24/7 - Kanonia 11
Wtorek 17.01.2023
18:00-20:00 Adoracja Sala Wrocław 24/7 - Kanonia 11
Środa 18.01.2023
16:00-18:00 Adoracja Sala Wrocław 24/7 - Kanonia 11 MW
18:00-20:00 Wstawiennictwo Sala Wrocław 24/7 - Kanonia 11 MW
Piątek 20.01.2023
18:00-20:00 Spotkanie wspólnoty Sala 5 - Kanonia 11 MW EW
Sobota 21.01.2023
10:00-12:00 Adoracja Góra Modlitwy: Sala Wrocław 24/7 - Kanonia 11
12:00-14:00 Wstawienictwo/Posługa pororcza Góra Modlitwy: Sala Wrocław 24/7 - Kanonia 11
14:00-16:00 Adoracja Góra Modlitwy: Sala Wrocław 24/7 - Kanonia 11