DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Adoracja Boga - czyli: «Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz» (Ps 50:15)
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Nasze serca dla Boga
Nieustannie radosnePs 118:24Oto dzień, któryś Ty uczynił: raduję się zeń i weselę!
Ps 71:14-15Ja będę zawsze ufał i pomnażał wszelką Twą chwałę.
Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość, przez cały dzień Twoją pomoc: bo nawet nie znam jej miary.
Ps 9:2Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.
Głodne każdego Jego SłowoPwt 8:3Ty dajesz mi poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z Twoich ust, Panie.
Ps 5:2-4Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę; Natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie błagam, o Panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.
Ps 28:1Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu.
Ps 81:11Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej; otwórz szeroko usta, abym je napełnił.
Ps 119:20Dusza moja omdlewa tęskniąc wciąż do wyroków Twoich.
GorącePs 86:11Naucz mię, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy; skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia!
Ps 111:1Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Kol 3:23Cokolwiek czynię, chcę czynić z serca - jak dla Ciebie Pana, a nie dla ludzi.
Kroczące Jego drogamiPs 101:2Kroczyć będę drogą nieskalaną: Kiedyż do mnie przybędziesz? Będę postępował według niewinności mego serca pośrodku mojego domu.
Ps 119:32Biegnę drogą Twoich przykazań, bo czynisz moje serce szerokim.
Ps 119:45Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień.
Ps 143:8Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
Miłujące Jego obecnośćPs 26:8Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
W nieustannej komunii z NimPs 34:2-3Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą!
Ps 35:28A język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twą chwałę.
Ps 63:4Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić.
Ps 63:6Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością, radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą,
Ps 73:28Mnie zaś dobrze jest być blisko Ciebie, w Tobie wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Twe dzieła.
Ps 92:2-4Dobrze jest dziękować Tobie i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy: głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami, na harfie dziesięciostrunnej i lirze i pieśnią przy dźwiękach cytry.
Ps 119:62Wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki.
Ps 119:148Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami, aby rozważać Twą mowę.
Ps 119:164Siedemkroć na dzień wysławiam Ciebie z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Ps 145:1-2Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.
PoszukującePs 27:8-9O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi! Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje Zbawienie!
Ps 63:2Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody.
Ps 77:3Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.
Ps 105:4Rozmyślam o Tobie i Twojej potędze, szukam zawsze Twego oblicza!
Ps 119:10Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!
Ps 119:45Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień.
PragnącePs 42:2-3Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
Dusza moja pragnie Ciebie Boże, Boże żywy: kiedyż więc przyjdę i ujrzę Twoje oblicze?
Ps 63:2-4Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody.
W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić.
Ps 84:3Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Twoich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Ciebie - Boga żywego.
Ps 84:11Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Ps 105:3-4Szczycę się Twoim świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana!
Rozmyślam o Tobie i Twej potędze, szukam zawsze Twego oblicza!
Ps 108:2-5Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram.
Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę.
Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość sięga aż do niebios, a wierność Twoja po chmury.
Ps 130:5-6W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Ciebie bardziej niż strażnicy świtu.
Ps 143:6Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.
TroskliwePs 16:8-9Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
Ps 25:15Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła.
Ps 123:1-2Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie.
Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy moje ku Panu, Bogu memu, dopóki się nie zmiłuje nade mną.
Ufające JemuPs 13:6Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.
Ps 20:7Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych niebios, przez możne czyny zbawczej swej prawicy.
Ps 52:10Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym, zaufam na wieki łaskawości Boga.
WdzięcznePs 9:1Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.
Ps 21:2-3Panie, weselę się z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszę z Twojej pomocy!
Spełniłeś pragnienie mego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg moich.
Ps 21:6Wielka jest moja chwała dzięki Twej pomocy, ozdabiasz mnie blaskiem i dostojeństwem.
Ps 89:2-3Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś:
Na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle