DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7


Serdecznie zapraszamy na comiesięczne czuwanie modlitewne podczas którego odbędzie się także Wigilijny Wieczór Kolęd i Agape.

Chcemy razem cieszyć się i obchodzić pamiątkę narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, pamiętając, że:
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.(J 1: 14).

Chcemy adorować Tego,
Który nie skorzystał ze sposobności aby na równi być z Bogiem, ale uniżył samego siebie przyjąwszy postać Sługi (Flp 2:6) który Przyszedł do Swojej własności i tym wszystkim, którzy Go przyjęli dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi (J 1: 12).