Books by Peter Hocken

Books by Peter Hocken

Books by Peter Hocken

Father Peter Hocken renewal unity of the church israel gifts of the holy spirit baptism in the holy spirit vatican two messianic jews new evangelization repentance for sins of the past tjcii pentcostalism maranatha scripture liturgy prayer tradition sacraments prophetic healing chrystology Books by Peter Hocken father peter hocken ecumenism history revival and renewal holy spirit liturgy and sacraments reconciliation renewal of the catholic church second coming of christ word of god

HomeFather PeterArticlesBooksTJCIIDonate  
Search By Category
Ecumenism
History Revival & Renewal
Holy Spirit
Israel
Liturgy & Sacraments
New Evangelization
Reconciliation
Renewal of the Catholic Church
Second Coming of Christ
Unity of the Church
Vatican Two
Word of God
View All Series
View All Teachings
Recent Messages
Current Recommendations
Searching Library
 
Books by Peter Hocken
Sort Order:  
Azusa, Rome, and Zion
Azusa, Rome, and Zion offers historical, theological, and spiritual reflections on major movements of the Holy Spirit in modern times. The author shows where the lived experience of these movements challenges received theological concepts and categories, and indicates how engagement with these challenges can contribute to Christian reconciliation and Christian unity.
Of particular interest are the surprising ways in which what appear at first sight to be new obstacles and points of division can in fact lead into deeper grasp of God's purposes for the body of Christ. Two chapters indicate the immense potential being opened up by the ministry of Pope Francis.
The title captures not just the place of Pentecostals, Catholics, and Jews, but a historical dynamic that reverses the original going out from Jerusalem to the ends of the earth.
Published: 26.01.2016
ISBN-13: 978-1498228343
Language: English
Żydowski Ruch Mesjanistyczny - Wprowadzenie
Książka napisana przez jednego z największych teologów tego ruchu - dr Daniela Justera oraz ks. dr Petera Hockena.
Książka pokrótce ukazuje historię, rozwój, doktrynę oraz dzialalność ruchu mesjanistycznego na całym świecie a także kieruje do szczegółowych opracowań naukowych na ten temat.
Published: 27.07.2015
ISBN-13: 978-8363757908
Language: Polish
Translated into: Polish
Uzdrawianie ran przeszłości
U progu trzeciego tysiąclecia katolicy po raz poerwszy zostali zachęceni do wyznawania grzechów, popełnionych przez członków Kościoła na przestrzeni dziejów.
Z apelem takim wystąpił papież Jan Paweł II w liście z 1994 roku "Tertio Millennio adveniento" (TMA).
Celem wspomnianego dokumentu było przygotowanie wiernych do Roku Jubileuszowego 2000.
Pisząc o pokucie za grzechy przeszłości, trzeba podkreślić, że zagadnienie stało się przedmiotem refleksji oraz nauczania Kościoła katolickiego stosunkowo niedawno.
Stąd też nie może dziwić brak odpowiedniej terminologii w tej dziedzinie.
Published: 22.12.2014
Language: Polish
Pentecost and Parousia: Charismatic Renewal, Christian Unity, and the Coming Glory
As the charismatic movement penetrated the Protestant churches and then impacted the Catholic Church, great hopes for Christian unity were aroused among many. These hopes peaked with the great Kansas City conference of 1977 and the ''Pentecost over Europe'' gathering in Strasbourg, France, in 1982. After these high points, the Renewal's unity dynamic weakened at the same time as the ecumenical movement was losing momentum. Dr. Hocken argues that the charismatic movement was always a grace for unity, and that this can be seen from how it began and spread. Its deep orientation to unity finds its foundation in the ''end-times'' significance of baptism in the Spirit poured out on Christians from so many traditions that reinforces the ''one hope'' for the coming of the Lord. Many developments of the last twenty years indicate that the time is now ripe for an ecumenism of the Spirit within which the charismatic impulses of the Holy Spirit can purify and deepen the wider movement for Christian unity. Growing reconciliation between Evangelicals and Catholics suddenly seems less utopian as Pope Francis shows the servant face of a humbler Catholic Church.
Published: 22.10.2013
ISBN-10: 1625641133
ISBN-13: 978-1625641137
Language: English
The Challenges of the Pentecostal, Charismatic and Messianic Jewish Movements
This book explores the Pentecostal and charismatic movements, tracing their development and their variety. Hocken shows how these movements of the Holy Spirit, both outside the mainline churches and as renewal currents within the churches, can be understood as mutually challenging and as complementary. The similarities and the differences are significant. The Messianic Jewish movement possesses elements of both the new and the old. Addressing the issues of modernity and globalization, this book explores major phenomena in contemporary Christianity including the relationship between the new churches and entrepreneurial capitalism.
Published: 28.06.2009
ISBN-10: 0754667464
ISBN-13: 978-0754667469
Language: English
Kościół, który nadchodzi
Książkę Kościół, który nadchodzi ks. dr Peter Hocken adresuje przede wszystkim do tych, którym leży na sercu odnowa Kościoła. Precyzyjny, czy wręcz ascetyczny język tej pozycji doskonale ujmuje i opisuje znane nam zjawiska w życiu Kościoła, ukazując je w świetle odnawiającego dzieła Ducha Świętego.
Peter Hocken ujawnia przez to wewnętrzną dynamikę nurtów duchowej odnowy Kościoła. Książka ta stanowi jakby zwieńczenie syntezy stopniowo rodzącej się w trakcie lektury poprzednich pozycji Przecieranie nowych dróg i Wielki plan Boga. Książka Kościół, który nadchodzi próbuje udzielić czytelnikowi odpowiedzi na pytania: Co oznacza rzeczywista odnowa, w jaki sposób się dokonuje i dokąd zmierza? Warto postawić sobie te pytania na nowo nawet jeżeli wydaje nam się, że na nie już kiedyś sobie odpowiedzieliśmy.
Przeznaczone dla katolickiego czytelnika powyższe pozycje stanowią inspirującą lekturę również dla braci i sióstr wywodzących się z innych tradycji kościelnych.
Published: 01.01.2009
Language: Polish
Przecieranie nowych dróg
W książce Przecieranie nowych dróg ks. dr Peter Hocken dzieli się z nami owocami swojego wieloletniego doświadczenia duchowego zanurzonego w studium nurtów i ruchów odnawiających Kościół katolicki. W swojej refleksji osadzonej w Słowie Bożym, w nauczaniu Magisterium Kościoła oraz w wieloletnim doświadczeniu odnowy charyzmatycznej, stara się autor ukazać zbieżność przesłanek wypływających z tych trzech źródeł. Niezwykłą wartością tej pozycji jest przystępny i zrozumiały język, pozwalający czytelnikowi lepiej uświadomić sobie dokąd Duch Święty prowadzi Kościół
Podczas lektury tej książki możemy doświadczyć radości życia, która płynie z głoszenia Ewangelii, z odnowionego spotkania z Bogiem w tajemnicy Trójcy i w Eucharystii.
Ponadto w perspektywie ostatecznej nadziei Kościoła, doświadczymy zachęty do angażowania się w służbie jednania całego Ciała Chrystusa. Ks. Peter Hocken łączy w sobie pasję odkrywania dróg odnowy, którymi Duch prowadzi Kościół, z niezwykłą pokorą teologa, która chroni go przed subiektywizmem.
Published: 01.01.2009
Language: Polish
Wielki plan Boga
W książce Wielki plan Boga ks. dr Peter Hocken zajmuje się badaniem terminu w którym wyraża Boża wizja dla świata i Kościoła - misteriom - tajemnica.
Autor odsłania znaczenie tajemnicy tego, co Bóg daje poznać przez Ducha, zgłębiając tajemnicę Chrystusa, Kościoła i Izraela oraz ostateczne zrealizowanie się jej w historii zbawienia człowieka, nakreśla jednocześnie biblijne ramy dla właściwego zrozumienia odnowy w Duchu Świętym. Jest to ekscytująca książka, która zachęca do pogłębienia refleksji nad tajemnicą naszej wiary. W szczególności próbuje ona zaradzić jednej z największych chorób współczesnej odnowy, mianowicie zbytniego zaabsorbowania samym sobą, własnym światem religijnych przeżyć, własnymi darami, przyjętymi łaskami i wyzwolić nas tak, abyśmy wkroczyli w Jego plan, który kształtuje wszystko od momentu stworzenia. Ukazując wielki plan Ojca skoncentrowany na Jego synu Jezusie Chrystusie, autor stara się pomóc czytelnikowi w odnalezieniu w nim swojego trwałego miejsca.
W czterdzieści lat po tych, którzy jako pionierzy wkroczyli na drogę odnowy charyzmatycznej w Kościele Katolickim, ks. Peter Hocken oferuje pomoc kolejnemu pokoleniu, aby mogło sprostać wezwaniom, które niesie ze sobą XXI wiek.
Published: 01.01.2009
Language: Polish
Church Forward: Reflections on the Renewal of the Church
Hocken speaks from a privileged viewpoint drawing on his wide experience of over forty years of Charismatic Renewal and pioneering work in forging relations with other Christians. A profound thesis of study, reflection and synthesis in the life of the author.

Translations:
 • Polish: Kościół, który nadchodzi. Refleksja nad odnową Kościoła (Wydawnictwo Emmanuel, Katowice, 2009)
Published: 16.04.2007
ISBN-10: 0954033590
ISBN-13: 978-0954033590
Language: English
Translated into: Polish
The Banquet of Life: The Dignity of the Human Person
A book which explores the teaching of the Catholic Church on the sublime, inalienable and profound dignity of every human person.
Published: 25.07.2004
ISBN-10: 095403354X
ISBN-13: 978-0954033545
Language: English
God's Masterplan: Penetrating the Mystery of Christ
A challenging book by Peter Hocken which explores the word which expresses God's Vision for the world and the Church- mysterion or mystery. Peter Hocken manages to unpack the mystery of God in a way which invites us to delve more deeply into the mystery which is God.

Translations:
 • Polish: Wielki plan Boga. Zgłębianie tajemnicy Chrystusa (Wydawnictwo Emmanuel, Katowice, 2009)
Published: 01.08.2003
ISBN-10: 0954033531
ISBN-13: 978-0954033538
Language: English
Translated into: Polish
The Spirit of Unity: How Renewal Is Breaking Down Barriers Between Evangelicals and Roman Catholics
How Renewal Is Breaking Down Barriers Between Evangelicals and Roman Catholics
Published: 01.07.2001
ISBN-10: 1851744711
ISBN-13: 978-1851744718
Language: English
Blazing The Trail; Where Is The Holy Spirit Leading The Church?
This book by Peter Hocken offers an insight into how the Church is becoming more evangelical, ecumenical and eschatological. He vividly illustrates how the Holy Spirit is blazing a trail in leading the Church towards her glorious destiny in the kingdom of God.

Translations:
 • Polish: Przecieranie nowych dróg. Dokąd Duch Święty prowadzi Kościół? (Wydawnictwo Emmanuel, Katowice, 2009)
Published: 15.04.2001
ISBN-10: 0954033507
ISBN-13: 978-0954033507
Language: English
Translated into: Polish
Streams of Renewal: Origins and Early Development of the Charismatic Movement in Great Britain
A survey of the contributory streams that flowed into the charismatic movement in Great Britain up to and including 1965. Revised edition.
Published: 01.06.1997
ISBN-10: 0853648050
ISBN-13: 978-0853648055
Language: English
The Strategy of the Spirit?
What is the strategy of the Holy Spirit and where is He leading the Church.

Translations:
 • German: Die Strategie des Heiligen Geistes (D & D Medien, Ravensburg, 1998)
Published: 01.10.1996
ISBN-10: 0863471919
ISBN-13: 978-0863471919
Language: English
Translated into: German
The Glory and the Shame
The Glory and the Shame is perhaps the most outstanding piece of Christian historical interpretation produced in recent decades. It covers the major outpourings of the Holy Spirit in the recent century, from Azusa Street to the charismatic movement, to the contemporary expansion of the "non-denominational", Spirit-filled churches. Father Hocken rightly sees them all as manifestations of the same Holy Spirit. In this he continues the theme developed in his earlier work on the charismatic renewal One Lord, One Spirit, One Body (Gaithersburg: The Word Among Us, 1987) which dealt with the charismatic movement as an ecumenical force.

Translations:
 • French: La Gloire et la Honte (Pneumatheque, Nouan-le-Fuzilier, 1998)
 • Swedish: Skammen och Härligheten (Livets Ord, Uppsala, 2005)
Published: 31.12.1993
ISBN-10: 086347117X
ISBN-13: 978-0863471179
Language: English
Translated into: French, Swedish
All Together in One Place: Theological Papers from the Brighton Conference on World Evangelism
The global pentecostal/charismatic movement, as it launches into the twenty-first century, outdistances current attempts at classification and clarification. Although scholarly theologizing has not been the hallmark of the movement, the current surge of pentecostal/charismatic scholars confounds the accepted antithesis between expressive narrative and reflective theology. Brighton '91, which featured Jurgen Moltmann and the Archbishop of Canterbury, was a symposium unprecedented in the range of participating scholars drawn from six continents. They gave voice to new insights for handling racism, sexism, socioeconomic oppression, and the environment, thus modelling a legitimate post-modern agenda.
Published: 01.08.1993
ISBN-10: 1850754063
ISBN-13: 978-1850754060
Language: English
One Lord One Spirit One Body. Ecumenical Grace Of The Charismatic Movement
Ecumenical Grace Of The Charismatic Movement.

Translations:
 • French: Rassemblés par l’Esprit (Desclée de Brouwer, Paris, 1989)
Published: 01.11.1987
ISBN-10: B0014BC3JK
Language: English
Translated into: French
One Lord One Spirit One Body
This book should be in the hands and hearts of every person involved in the charismatic renewal, especially those working in ecumenical relations and ministries. Like Peter Hocken himself, the message of this book has been touched and inspiried by the Holy Spirit.

Translations:
 • German: Ein Herr, Ein Geist, Ein Leib (Vier-Türme Verlag, Münsterschwarzach, 1993)
 • Dutch: Een Heer, Een Geest, Een Lichaam (Stichting 'Vuur', 1994)
Published: 11.06.1987
ISBN-10: 0932085040
ISBN-13: 978-0932085047
Language: English
Translated into: Dutch, German
New Heaven? New Earth? An Encounter With Pentecostalism
An encounter with Pentecostalism
Published: 01.07.1976
ISBN-10: 0872430723
ISBN-13: 978-0872430723
Language: English
Prayer, a gift of life (US)
You He Made Alive (EN)
Published: 14.10.1974
ISBN-10: 0232512787
ISBN-13: 978-0232512786
Language: English
You He Made Alive. A Total Christian View Of Prayer, Communal, Individual And With Special Reference To The Work Of The Spirit In Prayer Groups
A Total Christian View Of Prayer, Communal, Individual And With Special Reference To The Work Of The Spirit In Prayer Groups
Published: 01.11.1973
ISBN-10: B0014BE49C
Language: English
Share This Resource
 • del.icio.us
 •  
 • Facebook
 •  
 • email
 •  
 • StumbleUpon
 •  
 • Twitter
 •  
 • Google Bookmarks
 •  
 • Google Mail
 •  
 • Reddit
 •  
 • Digg
 •  
 • Google Blogger
 •  
 • Myspace
 •  
 • Pintrest
 •  
 • LinkedIn
 •  
 • Microsoft Outlook
  Polish for foreignersDom Modlitwy Wroclaw24Day and night prayer in PolandŚpiewnik Pieśni ChrześcijańskichZasoby Domu ModlitwyGoogle