M. Luter, Ein Sermon von dem hochwürdigen Sakrament (Mowa o czcigodnym Sakramencie) (1519); tę rozprawę Lutra bardzo cenił Bonhoeffer, szczególnie od czasu swej dysertacji