E. Hello, Worte Gottes (Słowa Boga), 91; Ernest Hello (1828-1885) był znanym pisarzem religijnym i apostołem renouveau catholique