Jako pierwszy człowiek, Adam jest prototypicznym kapłanem-królem. Podczas gdy pewno ma to znaczenie w relacji do historii Izraela, centrum tożsamości Jezusa jako króla-kapłana wraca do początków i do sposobu, w jaki Jezus rozpoczyna nowy rodzaj ludzkości. Jest Drugim Człowiekiem, ojcem nowej rasy ludzkości, takim, jakim był Adam. Przez ponowne, doskonałe stworzenie ludzkości, Jezus staje się nowym i zarazem ostatnim kapłanem-królem. Życie Dawida jako królewskiego kapłana przywróciła zarówno wspomnienie modelu Adama jak i zapowiedziała jego wypełnienie i odrodzenie w Chrystusie.