Interpretacja księgi - pomnażająca się wiedza

Studium "Pieśni nad Pieśniami"Interpretacja księgi - pomnażająca się wiedzaDomy Modlitwy,SkryptyDomy Modlitwy,SkryptyDomy Modlitwy,SkryptyPL16Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:33 AMNa kartach Starego Testamentu zapisano wiele różnego rodzaju pieśni, w których mężczyzna lub kobieta wielbią Boga.
Przykładami mogą tu być: Pieśń Mojżesza (Wj 15), Pieśń Baraka i Debory (Sdz 5) czy choćby Psalmy.

Pieśń nad Pieśniami jest jednak z nich najbradziej wyjątkowa, ponieważ w niej człowiek i Bóg oddają sobie wzajemnie chwałę.
Okładka skryptuOkładka skryptu150200 W księdze Proroka Daniela zapisano bardzo ciekawe zdanie:
Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. (Dn 12:4)

Wynika z niego, że im więcej ludzie poszukują rozwiązania różnych kwestii biblijnych, tym bardziej nasza wiedza pomnaża się i lepsze zrozumienie posiadamy.

W świetle danych statystycznych przedstwionych poniżej, zdanie to nabiera jeszcze większego sensu i nowego zrozumienia - w ciekawych bowiem czasach przyszło nam żyć!

Jeszcze nigdy bowiem, w historii chrześcijaństwa każdy wierzący nie dysponował takimi możliwościami dostępu do wiedzy na temat Biblii.


Trochę danych statystycznych

(za www.firstthings.com):

Wydawnictwa chrześcijańskie:

 • każdego roku dystrybuuje się około 78,5 mln kopii biblii na świecie
 • w sprzedaży istnieje około 6 milionów książek o tematyce chrześcijańskiej

Ilość pracowników w Królestwie Bożym:

 • w niezewangelizowanym świecie: 20.500 pełnoetatowych pracowników i 10.200 misjonarzy
 • w zewangelizowanych, niechrześcijańskich częściach świata: 1.310.000 pełnoetatowych pracowników
 • w świecie chrześcijańskim: 306.000 misjonarzy zagranicznych a także 4.190.000 pełnoetatowych pracowników

Umiejętność czytania i pisania:

 • w roku 1900: 27% dorosłych z populacji 1,6 mld - czyli 0,44 mld osób
 • w roku 2015: 81% dorosłych z populacji 7,3 mld - czyli 5,92 mld osób
 • w roku 2050: 88% dorosłych z populacji 9,5 mld - czyli 8,36 mld osób (prognoza)

Udział ludzi wierzących w globalnej populacji 7,3 mld ludzi żyjących dzisiaj:

 • 89% - wierzący
 • 1,8% - zdeklarowani ateiści
 • 9,0% - agnostycy

Udział chrześcijan w globalnej populacji:

 • w roku 1900: 34,5%
 • w roku 1970: 33,3%
 • w roku 2000: 32,4%
 • w roku 2014: 33,4%
 • w roku 2025: 33,7% (prognoza)
 • w roku 2050: 36,0% (prognoza)

Liczba denominacji chrześcijańskich:

 • w roku 1900: 1.600
 • w roku 2014: 41.000
 • w roku 2015: 70.000 (prognoza)

Największe chrześcijańskie kraje świata:

 • USA: 246.780.000 (79,5% populacji)
 • Brazylia: 175.770.000 (90,2% populacji)
 • Meksyk: 107.780.000 (95% populacji)
Liczba chrześcijan w poszczególnych denominacjachLiczba wyznawców poszczególnych religii na świecie

ReligiaData założeniaŚwięta księgaIlość wyznawców% populacji
Chrześcijanie30 n. e.Biblia2,039 mld 32% (spada)
Islam622n. e. Koran i Hadisz1,570 mld22% (rośnie) 
Hinduizm1500 p. n. e.Bhagavad-Gita, Upanishads, & Rig Veda950 mln13% (stała)
Brak religii--775 mln12% (spada)
Chińska ludowa270 p. n. e.-390 mln6%
Buddyzm523 p. n. e.Tripitaka (Vinaya, Sutras i Abhidharmy)350-1,600 mld6% (stała)
Religie rodowe (Szamanizm, Animizm)PrehistoryczneTradycja ustna232 mln4%
Ateiści--150 mln2%
Nowe ruchy religijneRóżneRóżne103 mln2%
Sikhizm1500 n. e.Guru Granth Sahib23.8 mln<1%
Judaizmok 1400 p. n. e.Tora, Tana i Talmud14,5 mln<1%
Spiritism- 12,6 mln<1%
Baha1863 n. e.Alkitab Alaqdas7,4 mln<1%
Konfucjonizm520 p. n. e.Lun Yu6,3 mln<1%
Janizm570 p. n. e.Siddhanta, Pakrit4,3 mln<1%
Zoroastrianizm600 p. n. e.Avesta2,7 mln<1%
Szinto500 n. e.Kojiki, Nohon Shoki2,7 mln<1%
Taoizm550 p. n. e.Tao-te-Ching2,7 mln<1%
InneRożneRóżne1,1 mln<1%
Wicca800 p. n. e., 1940 n. e.-0,5 mln<1%
za http://www.religioustolerance.org/worldrel.htm