Postawa na modlitwie

Uwielbienie "Harfa i Czasza"Postawa na modlitwieDomy Modlitwy,Skrypty,UwielbienieDomy Modlitwy,Skrypty,UwielbienieDomy Modlitwy,Skrypty,UwielbieniePL16Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:35 AMTen szczególny rodzaj uwielbienia - opracowany został w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City na potrzeby modlitwy 24/7 (modlitwy nieustannej).
Jest to prorocza liturgia, która stanowi pewnego rodzaju ramę dla swobodnego przepływu Ducha Świętego.
Otwiera nam drogę do posługiwania zespołowego musyków, śpiewaków a także osób modlących się wstawienniczo.
Jest całkowicie oparty o Słowo Boże, dlatego może być swobodnie używany przez wszystkich pragnących trwać w Obecności Bożej!
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Hebrajskie słowo oznaczające modlitwę (פָּלַל) to tefila, wywodzi się ono od rdzenia pe-lamed-lamed i słowa hitpael, oznaczającego sądzić siebie samego.
 2. To zaskakujące pochodzenie tego wyrazu zapewnia lepsze zrozumienie celu naszej modlitwy. Najważniejszą jej częścią – czy to będzie prośba, czy dziękczynienie, czy uwielbienie, czy skrucha – jest to spojrzenie w głąb samego siebie.
 3. W całym Piśmie Świętym nie ma ani jednego wersetu mówiącego o technikach modlitwy.
 4. Są jednak wskazówki jaka powinna być nasza postawa, aby modlitwa była przyjemna dla Boga:
  1. Warunek konieczny: pogodzenie się ze swoimi braćmi
  2. Warunek pożyteczny: oddzielenie się od tego, co nas rozprasza
  3. Postawa lidera - lider to sługa a nie król
  4. Postawa serca:
   1. pokora,
    Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom. (Iz 42:8)
    Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości. (J 7:18)
    Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi. (J 9:50)
   2. skłonność do słuchania,
   3. skłonność do nauki: nie ma drogi na skróty - nie ma świętych krów! Jak chcesz być święta krowa, to musisz zmienić religie! Każda lekcja musi być odrobina - prędzej, czy pózniej! Im prędzej, tym lepiej, bo koszty poniesione później są o wiele większe. krnąbrny «niedający sobą kierować, uparty, nieposłuszny; też: znamionujący takie cechy».
    Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana?
    Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu baranów.
    Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa.
    Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla. (1 Sm 15:22-23)
  5. Uwaga na czary i manipulację - osiąganie własnych, zamierzonych celów.
  6. Uzależnienie od muzyki - głośność i manipulacja nastojami
  7. Muzyka - nośnik a nie cel sam w sobie. Rożne epoki, rożne style, rożne kultury a jakość uwielbienia od tego nie zależy