Psalm 77

Rozważania Słowa BożegoPsalm 77Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:50 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Głos mój się wznosi do Boga i wołam, głos mój - do Boga, by mnie usłyszał.
Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.
Jęczę, gdy wspomnę na Boga, duch mój słabnie, kiedy rozmyślam.
Ty zatrzymujesz powieki mych oczu: jestem wzburzony i mówić nie mogę.
Rozważam dni starodawne i lata poprzednie wspominam. Rozmyślam nocą w sercu, roztrząsam i duch mój docieka:
Czy Bóg odrzuca na wieki, że już nie jest łaskawy? Czy Jego łaskawość ustała na zawsze, a słowo umilkło na pokolenia?
Czy Bóg zapomniał o litości, czy w gniewie powstrzymał swoje miłosierdzie?
I mówię: To dla mnie bolesne, że się odwróciła prawica Najwyższego.
Wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam Twoje dawne cuda. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach i czyny Twoje rozważam.
Boże, Twoja droga jest święta: który bóg dorówna wielkością naszemu Bogu?
Ty jesteś Bogiem działającym cuda, objawiłeś ludom swą potęgę. Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, synów Jakuba i Józefa.
Boże, ujrzały Cię wody, ujrzały Cię wody: zadrżały i odmęty się poruszyły. Chmury wylały wody, wydały głos chmury i poleciały Twoje strzały.
Głos Twego grzmotu wśród terkotu kół, pioruny świat rozjaśniły: poruszyła się i zatrzęsła ziemia.
Twoja droga wiodła przez wody, Twoja ścieżka przez wody rozległe i nie znać było Twych śladów.
Wiodłeś Twój lud jak trzodę ręką Mojżesza i Aarona.


 1. Głos mój się wznosi do Boga i wołam, głos mój - do Boga, by mnie usłyszał.
 2. Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.
 3. Jęczę, gdy wspomnę na Boga, duch mój słabnie, kiedy rozmyślam.
 4. Ty zatrzymujesz powieki mych oczu: jestem wzburzony i mówić nie mogę.
 5. Rozważam dni starodawne i lata poprzednie wspominam. Rozmyślam nocą w sercu, roztrząsam i duch mój docieka:
  • Wołam:
   • A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali (Ps 55:17)
   • Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro (Ps 57:3)
   • Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju (Ps 22:3)
   • Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie (Ps 27:7)
   • Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu (Ps 28:1)
   • Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego (Ps 28:2)
   • Wołam do Ciebie, Panie, błagam Boga mego o miłosierdzie (Ps 30:9)
   • Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro (Ps 57:3)
   • Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie (Ps 61:3)
   • Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie (Ps 63:8)
   • Z głębokości wołam do Ciebie, Panie (Ps 130:1)
   • Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie (Ps 141:1)
  • Szukam i rozważam, wspominam i pamiętam:
   • Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza (1 Krn 16:11)
   • Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza (Ps 105:4)
   • Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody (Ps 63:2)
   • O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza (Ps 27:8)
   • Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy (Ps 77:3)
   • Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań (Ps 119:10)
   • Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień (Ps 119:45)
   • Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko (Iz 55:6)
   • Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a żyć będziecie (Am 5:4)
   • Szukajcie Pana, a żyć będziecie! Gdyż inaczej jak ogień nawiedzi On dom Józefa i strawi go. Nikt nie będzie mógł zagasić ognia w Betel (Am 5:6)
   • Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie (Am 5:14)
   • Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego (So 2:3)
   • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7:7)
   • Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Łk 11:9)
   • Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga (Kol 3:1)
   • Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca (Mdr 1:1)
   • Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać Twe Prawo (Ps 119:55)
   • Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich (Ps 143:5)
   • Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie, ponieważ wstępowałem do przedziwnego namiotu, do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia w świątecznym orszaku (Ps 42:5)
   • A we mnie samym dusza jest zgnębiona, przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu, Hermonu, i Misar (Ps 42:7)
   • Gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań (Ps 63:7)
 6. Czy Bóg odrzuca na wieki, że już nie jest łaskawy?
 7. Czy Jego łaskawość ustała na zawsze, a słowo umilkło na pokolenia?
 8. Czy Bóg zapomniał o litości, czy w gniewie powstrzymał swoje miłosierdzie?
 9. I mówię: To dla mnie bolesne, że się odwróciła prawica Najwyższego:
  • Nie odrzucaj:
   • Swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi! Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje Zbawienie (Ps 27:9)
   • Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze (Ps 44:24)
   • Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego (Ps 51:13)
   • Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę i nie odwracaj się od mojej prośby (Ps 55:2)
   • Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie, daj mi zaś łaskę Twojego Prawa (Ps 119:29)
   • Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela, Abrahama, sługę Twego, Izaaka, i Twego świętego - Izraela (Dn 3:35)
  • Okaż łaskę i miłosierdzie:
   • Okaż miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, co się chronią przed wrogami pod Twoją prawicę (Ps 17:7)
   • Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj (Ps 17:8)
   • Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem (Ps 51:20)
   • O Boże, okaż Twoją potęgę, potęgę Bożą, z jaką działałeś dla nas (Ps 68:29)
   • O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia (Ps 80:4)
   • Boże Zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia (Ps 80:8)
   • Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie (Ps 85:8)
   • Okaż światło Twojego oblicza Twemu słudze i naucz mię Twoich ustaw (Ps 119:135)
   • Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę, Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam (Ps 4:4)
   • Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem (Ps 27:12)
   • Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają, i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem (Ps 36:11)
   • Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem (Ps 51:20)
   • Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, niech hańbą okryje tych, co mnie dręczą; niechaj ześle Bóg swoją łaskę i wierność (Ps 57:4)
   • Niech na wieki króluje przed Bogiem; ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły (Ps 61:8)
   • Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie, daj mi zaś łaskę Twojego Prawa (Ps 119:29)
 10. Wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam Twoje dawne cuda.
 11. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach i czyny Twoje rozważam:
  • Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza (1 Krn 16:11)
  • Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza (Ps 105:4)
  • Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody (Ps 63:2)
  • O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza (Ps 27:8)
  • Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy (Ps 77:3)
  • Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań (Ps 119:10)
  • Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień (Ps 119:45)
  • Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko (Iz 55:6)
  • Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a żyć będziecie (Am 5:4)
  • Szukajcie Pana, a żyć będziecie! Gdyż inaczej jak ogień nawiedzi On dom Józefa i strawi go. Nikt nie będzie mógł zagasić ognia w Betel (Am 5:6)
  • Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie (Am 5:14)
  • Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego (So 2:3)
  • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7:7)
  • Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Łk 11:9)
  • Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga (Kol 3:1)
  • Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca (Mdr 1:1)
  • Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać Twe Prawo (Ps 119:55)
  • Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich (Ps 143:5)
  • Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie, ponieważ wstępowałem do przedziwnego namiotu, do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia w świątecznym orszaku (Ps 42:5)
  • A we mnie samym dusza jest zgnębiona, przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu, Hermonu, i Misar (Ps 42:7)
  • Gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań (Ps 63:7)
 12. Boże, Twoja droga jest święta: który bóg dorówna wielkością naszemu Bogu?
 13. Ty jesteś Bogiem działającym cuda, objawiłeś ludom swą potęgę.
 14. Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, synów Jakuba i Józefa.
 15. Boże, ujrzały Cię wody, ujrzały Cię wody: zadrżały i odmęty się poruszyły.
 16. Chmury wylały wody, wydały głos chmury i poleciały Twoje strzały.
 17. Głos Twego grzmotu wśród terkotu kół, pioruny świat rozjaśniły: poruszyła się i zatrzęsła ziemia.
 18. Twoja droga wiodła przez wody, Twoja ścieżka przez wody rozległe i nie znać było Twych śladów.
 19. Wiodłeś Twój lud jak trzodę ręką Mojżesza i Aarona:
  • A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów (Ap 15:3)
  • Nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy (Ps 19:9)
  • Bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki; sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne (Ps 19:10)
  • Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś (Ps 99:4)
  • Wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki (Ps 119:62)
  • Bóg znany jest w Judzie, wielkie jest imię Jego w Izraelu (Ps 76:2)
  • Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu (Ps 86:13)
  • Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie, bardzo głębokie Twe myśli (Ps 92:6)
  • Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe: ono jest święte (Ps 99:3)
  • Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują (Ps 111:2)
  • Jego potęga włada na wieki; oczy Jego śledzą narody: niech się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu (Ps 66:7)
  • Uznajcie moc Bożą! Jego majestat jest nad Izraelem, a Jego potęga w obłokach (Ps 68:35)
  • Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku (Ps 96:6)
  • Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Niech zawsze mówią: Bóg jest wielki! ci, którzy pragną Twojej pomocy (Ps 70:5)
  • Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda działający (Wj 15:11)
  • I teraz, Boże nasz - Boże wielki, potężny, straszliwy, dotrzymujący przymierza i łaski (Ne 9:32)
  • Z północy przychodzi blask złoty, to Boga straszliwy majestat (Hi 37:22)
  • Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią (Ps 47:3)
  • Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze w obliczu Twego zagniewania (Ps 76:8)
  • Temu, który poskramia ducha książąt, który jest straszliwy dla królów ziemi (Ps 76:13)
  • I modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem: O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań (Dn 9:4)
  • Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować (Am 3:8)
  • Ten bowiem dzień wszechwładny Bóg, zamiast na zagładę ludu wybranego, przeznaczył na jego wesele (Est 9:31)
  • Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje (Dz 4:24)
  • A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów (Ap 15:3)
  • I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe (Ap 16:7)